Al vanaf de afslag Zieuwent kiezen automobilisten voor de parallelweg als alternatieve route. Foto: Kyra Broshuis
Al vanaf de afslag Zieuwent kiezen automobilisten voor de parallelweg als alternatieve route. Foto: Kyra Broshuis

CDA wil uitleg over veiligheid N18

Algemeen

OOST GELRE- Het CDA zet vraagtekens bij de veiligheid van de N18. Raadslid Ruud Krabbenborg zegt daarover het volgende: “ De laatste tijd vernemen wij via diverse media dat er bijna wekelijks ongevallen plaatsvinden op de N18 waarvan soms met noodlottige afloop”. Het CDA wil van de wethouder weten of er cijfers beschikbaar zijn over het aantal ongelukken op de N18 en specifiek het tracé Varsseveld / Groenlo vanaf 2015 tot heden. Ook wil Krabbenborg weten of klopt dat het aantal ongelukken eerder hoger is dan lager na de aanpassing van de N18.

Door Kyra Broshuis

Parallelweg als alternatieve route
Het gebruik van de parallelweg langs de N18 tijdens de spits is de partij een doorn in het oog. “Is het college ook van mening dat de verkeersveiligheid van de fietsers hier in het geding is? En wat is de status van het project “Meer Veilig N18 in Oost Gelre” ofwel kruising Zieuwentseweg en de oversteken Grolsedijk en de aanleg van een viaduct? De laatste nieuwsbrief is van december 2018 en daarna was het stil.” zo stelt Krabbenborg. Hij meldt dat tijdens de recente vergadering van de Achterhoek Raad het woord N18 geen enkele keer is gevallen. “Kan de wethouder als deelnemer aan de tafel mobiliteit & bereikbaarheid ons kort bijpraten?”

Politie en Rijkswaterstaat
Wethouder Karel Bonsen antwoordt dat de ongevallenregistratie een taak is van de politie en dat de N18 in eigendom en beheer is van Rijkswaterstaat. Bonsen gaat met Rijkswaterstaat in gesprek om te vragen naar de cijfers. “Tot nu hebben we echter geen signalen ontvangen dat fietsers daar hinder ondervinden op de parallelweg. Voor wat betreft de kruising Zieuwentseweg tot en met kruising Richterslaan zijn we met een groot aantal betrokkenen in gesprek. De aanpak staat gepland voor 2021. De oversteken bij de Grolsedijk gaan door. Wel zijn er twijfels over de aanleg van het viaduct. Het gaat om een cofinanciering waarbij de gemeente 25 procent zal betalen. De bijdrage van de provincie staat momenteel ter discussie. De mogelijkheden voor de tweede fase van N18 zijn uitgezet bij een verkeerskundig bureau, eerste resultaten worden begin 2020 verwacht.”

Krabbenborg is verbaasd dat de wethouder geen signalen heeft gehad van fietsers. “Ik maak dagelijks mee dat er op de Parallelweg harder wordt gereden dan 60 en er wel degelijk gevaar is voor de fietsers daar. Wellicht is handhaving op de plek een goed idee. En nieuwe nieuwsbrief over de N18 in Oost Gelre zou welkom zijn.” “Die komt er”, zo zegt de wethouder.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna