OOG vraagt naar nut opvoedbijeenkomsten

‘Niet op voorhand al pamperen’

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE- Onder de paraplu van Samen in Oost Gelre worden in de hele gemeente bijeenkomsten georganiseerd om ouders te helpen bij het opvoeden. De gemeente opereert samen met de gemeenten Berkelland, Winterswijk en Aalten in het Preventie Platform Jeugd. Zij zetten zet zich in voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Het Platform organiseert allerlei bijeenkomsten voor ouders en professionals in de Oost-Achterhoek. De fractie van OOG heeft zo haar twijfels over het nut de bijeenkomsten. Raadslid Willering van deze partij stelde hierover vragen aan de wethouder.

‘Voor andere zaken is ook geen geld’
“Er zijn er wel meer zaken waar inwoners in Oost Gelre behoefte aan hebben die we ook niet doen, simpelweg omdat er geen geld voor is of omdat we hier niet voor kiezen. Daarbij, en eigenlijk op de eerste plaats, zijn wij van mening dat opvoeden over het algemeen door ouders zelf wordt gedaan en, in situaties waarbij dit tot problemen leidt, er maatwerk moet worden geleverd. Hoeveel ouders hebben zich nu daadwerkelijk gemeld bij de gemeente met een concrete vraag? En waarom is er gekozen voor dit type bijeenkomsten in plaats van bijvoorbeeld zelfhulpgroepen?”, zo vraagt Willering. Ook wil hij weten wat de kosten zijn van dergelijke bijeenkomsten.

Opvoeden wordt als lastig ervaren
De gemeente zet in op preventie, legt wethouder Hoenderboom uit. “We willen voorkomen dat jongeren verder in de problemen komen, ook om zo hogere kosten te voorkomen. We geven veel geld uit aan zorg en daarom is het heel legitiem om in te zetten op preventie. Het gaat hier om algemene preventie voor alle opvoeders uit Oost Gelre. We willen ouders instrumenten meegeven, het gaat hier om tweedelijnshulp. Opvoeden wordt in de huidige tijd vaak als lastig ervaren, ouders geven aan ondersteuning te willen.” Over de kosten van deze bijeenkomsten zegt Hoenderboom dat het dan vooral gaat om ambtelijke inzet. “De locaties worden beschikbaar gesteld door bijvoorbeeld de gemeente en Marianum. De kosten bedragen 20.000 euro op jaarbasis. Dat geldt ook voor de andere drie gemeenten.”

Eigen verantwoordelijkheid
OOG is van mening dat er een vraag wordt gecreëerd. “Er wordt verondersteld dat ouders een vraag hebben. Wij vinden dat je mensen vooral zelf verantwoordelijk moet laten zijn. Natuurlijk kan er maatwerk geleverd worden maar dit pamperen vooraf, daar zijn wij zeker geen voorstander van.” Wethouder Hoenderboom zegt dat het om een latente behoefte gaat. “We hebben genoeg casussen van ouders met een opvoedingsprobleem en bovendien komen er veel mensen af op bijeenkomsten met dit thema.”

Het Preventie Platform Jeugd werkt samen met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Huisartsenzorg Oost Achterhoek, OndersteuningsTeam Oost Achterhoek, Verloskundig Samenwerkings Verband, Samenwerkingsverband primair onderwijs SWV Oost Achterhoek, Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Slinge Berkel, Yunio jeugdgezondheidszorg, Sensire Algemeen Maatschappelijk Werk, MEE OOST, VIT Hulp bij Mantelzorg ,GGD NOG, IRISzorg, GGNet preventie, Politie Jeugd Oost Achterhoek, Kinderopvang en Kinderfysiotherapie.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden