Direct de echtheid van een identiteitsbewijs controleren, dat kan met Oribi ID-burger waar de gemeente Oost Gelre binnenkort over beschikt.
Direct de echtheid van een identiteitsbewijs controleren, dat kan met Oribi ID-burger waar de gemeente Oost Gelre binnenkort over beschikt. (Foto: Kyra Broshuis)

Gemeentebalie uitgebreid met gezichtsvergelijker

OOST GELRE - De balies Burgerzaken van de gemeente Oost Gelre worden uitgebreid met Oribi ID-burger; een systeem waarmee de medewerker Burgerzaken binnen seconden automatisch controleren of een identiteitsbewijs echt en geldig is. Bovendien geeft de gezichtsvergelijking direct zekerheid of de burger de rechtmatige houder van het identiteitsbewijs is. Wethouder Karel Bonsen legt uit waarom dit nodig is.

Door Kyra Broshuis

Extra kosten voorkomen
“Fraudebestrijding en het vaststellen van de juiste identiteit van personen is de laatste jaren sterk in aandacht toegenomen. De gemeentelijke overheid heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Wij registreren immers (nieuwe) inwoners en zijn verantwoordelijk voor de uitgifte van de reis- en identiteitsdocumenten. Het Nederlandse reisdocument staat bekend als zeer betrouwbaar. Die betrouwbaarheid bereiken we niet alleen door de kenmerken van het reisdocument zelf. Ook ons aanvraag- en uitgifteproces draagt hieraan in belangrijke mate bij. In de huidige maatschappij vormt identiteitsfraude een steeds groter probleem, terwijl het voor de gemeente steeds lastiger is om de juistheid van persoonsgegevens vast te stellen. Als poortwachter van de identiteitsketen hebben wij daarin een grote verantwoordelijkheid. Door een goede controle op persoonsgegevens vooraf, voorkom je extra kosten voor het aanpassen van foutieve persoonsgegevens en voor extra onderzoek naar fraudegevallen. Bovendien geven we hiermee invulling aan de doelstelling om maximaal aandacht te geven aan de kwaliteit van persoonsgegevens en de juiste identiteit van personen in de Basisregistratie Personen.”

Ondoenlijk om alle kenmerken bij te houden
Volgens Bonsen werken ruim 160 gemeenten in Nederland al met het nieuwe systeem. “Zeker nu documenten een veel langere geldigheid hebben, is fotovergelijking een stuk lastiger geworden. Met dit systeem kunnen onze medewerkers vrijwel direct zien of de betreffende burger de rechtmatige houder is van het id-bewijs. Er zijn teveel versies van identiteitsdocumenten om bij te houden. Het is voor de medewerkers van Burgerzaken ondoenlijk om alle kenmerken van de verschillende versies van identiteitsdocumenten die in omloop zijn bij te houden. Bovendien zijn sommige echtheidskenmerken alleen met hulpmiddelen als UV-licht, infrarood te controleren.” De kosten voor de aanschaf, installatie en training van de medewerkers voor twee balies bedragen 18.000 euro. Daar komen jaarlijkse lasten voor onderhoud, abonnementen en licenties bij. Die bedragen naar verwachtingen rond de 6500 euro.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden