"Ten koste van onze inwoners", vindt Richard Klein Tank van de PvdA
"Ten koste van onze inwoners", vindt Richard Klein Tank van de PvdA (Foto: Kyra Broshuis)

Gemeentebegroting met moeite door de raad

Alleen coalitiepartijen CDA en VVD stemmen in

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - De gemeentelijke begroting is afgelopen week behandeld in de raad. De sluitende begroting, het gat van drie miljoen euro is gedicht, kon niet op veel enthousiasme rekenen. Het college meldde vooraf dat er in de begroting niet wordt gekort op subsidies, dat de gemeentelijke personeelsformatie wordt verkleind en dat de OZB-belasting met 8 procent stijgt. “Een verantwoorde begroting”, zegt wethouder Karel Bonsen.

Budgetten met 15% gekort
De uitgaven in het zogenaamde sociaal domein zijn, net als in veel andere gemeenten, de grootste kostenpost. Met de de term sociaal domein worden alle inspanningen bedoeld die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor deze taken. De gemeenten vinden dat het geld dat de overheid daarvoor beschikbaar stelt, niet toereikend. Wethouder Hoenderboom zei daarover al eerder dat, bij de overgang van de jeugdtaken naar de gemeente, het Rijk de budgetten met 15 procent heeft gekort.

‘Ten koste van onze inwoners’
De politiek partijen hebben allemaal hun zegje kunnen doen over de begroting. Richard Klein Tank van de PvdA vindt de aangekondigde bezuinigingen op de jeugdzorg niet realistisch. Hij zegt verbaasd te zijn over het gemak waarmee het college forse bezuinigingen inboekt op de sociale dienst Oost Achterhoek (SDOA). “Zomaar hun budget omlaag schroeven met 600.000 euro structureel; het kan niet anders dan dat dat ten koste gaat van onze inwoners.” De PvdA zegt weinig te ervaren van een uitgestoken hand van het college. “We hebben getracht de scherpe kantjes er vanaf te halen, zeker voor de minima, maar helaas. Wij stemmen dan ook tegen dit voorstel.”

‘Afgewenteld op de burgers’
D66 verwoordt het nog wat scherper. “Dit een slechte begroting waar de honden geen brood van lusten”, zegt voorman Van der Meulen. “Op zoveel posten wordt bezuinigd. Ik doe maar een greep hieruit; verhoging OZB met 8 %, verhogen leges, sluiten Wmo-loket Groenlo, aanpassing minimabeleid, tegemoetkoming ziektekosten afschaffen voor Wmo’ers, verlaging subsidie muziekonderwijs, invoering tarief ZOOV-pas van 50 euro en zo kan ik nog wel even door kunnen gaan. Alles wordt afgewenteld op de burgers. Wij stemmen hier niet mee in.”

OOG geeft het een college een dikke onvoldoende en wijst de begroting dan ook met klem af. “Het college heeft voldoende sturingsmogelijkheden om anders om te gaan met de thans voorgestelde bezuinigingen. Maar dit college verhoogt de OZB met 8 procent in 2020, 4 procent in 2021, 4 procent in 2022 en @ procent in 2023.” Toch heeft OOG ook nog een pluim voor het college: “Het college is voortvarend aan de slag gegaan om het doel in 2030 energieneutraal te halen.”

9 tegen en 12 voor
Voor de Nieuwe Liberalen og is het ‘het onwrikbare standpunt over de OZB belasting’ dat de doorslag geeft om niet in te stemmen. Coalitiepartijen CDA en VVD stemmen in met de begroting en dus wordt de begroting aanvaard met 9 stemmen tegen en 12 stemmen voor.

Precies weten hoe de begroting eruit ziet? Klik hier.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden