Foto: Achterhoek Nieuws bv
Foto: Achterhoek Nieuws bv

Goed beschouwd!

Vorige week dinsdagmiddag en woensdagavond werden in de raad de algemene beschouwingen gehouden over de begroting van 2020. Een erg lange middag en een veel te lange avond omdat sommige oppositiepartijen maar in herhaling bléven vallen, zeer gedetailleerde technische vragen gingen stellen en een karrevracht aan veelal overbodige moties en amendementen gingen indienen. De vergaderorde en -discipline moet wat het CDA betreft echt veel beter. Wellicht is het een idee om een spreektijdklok op te hangen waarbij de microfoon uit gaat wanneer de spreektijd overschreden wordt.

Rode draad in de algemene beschouwingen was de bezuiniging van 3 miljoen euro. Er moesten dus keuzes gemaakt worden. Keuzes over waar we het geld wel aan uit gaan geven en waar we niet of minder geld aan gaan uitgeven.

De staat van Oost Gelre
De coalitie, waar het CDA deel van uitmaakt, is nu twee jaar onderweg met het coalitieprogramma 'Op volle kracht vooruit'. Goed beschouwd, kunnen we constateren dat Oost Gelre daadwerkelijk op volle kracht vooruit gaat. Er is namelijk erg veel in gang gezet en bereikt. Een kleine bloemlezing:
-Er zijn vele miljoenen beschikbaar gesteld voor diverse duurzame energieprojecten;
-In alle (kleine) kernen zijn/worden voldoende bouwmogelijkheden gecreëerd;
-Uit de hoge clienttevredenheidscijfers blijkt dat burgers die gebruik maken van de gemeentelijke sociale voorzieningen hierover over het algemeen tevreden zijn;
-het gehele buitengebied is voorzien van glasvezel;
-er komt een IEKC in Lichtenvoorde
-er komt in Groenlo een nieuwe sporthal
-enzovoort enzovoort

Kiezen
CDA heeft zeer veel waardering voor onze vele verenigingen en vrijwilligers. Het CDA kiest er bewust niet voor om hierop te bezuinigen. Sterker nog, het CDA wil dat er met een vrijwilligersloket extra geïnvesteerd wordt in verenigingen en vrijwilligers. Ook op sociaal vlak zal er, wat het CDA betreft, niemand tussen wal en het schip vallen. Ook blijft er volop geïnvesteerd worden in onderwijs, sport en bouwen in de (kleine) kernen. Daar liggen de prioriteiten.
De bezuinigen moeten wat het CDA betreft vooral gezocht worden in het voorkomen dat er kosten gemaakt moeten worden in de zorg, het efficiënter organiseren van de gemeentelijke organisatie/sociale dienst en een geringe verhoging van de OZB met gemiddeld 20 euro per jaar. Goed beschouwd, vinden we dat we met dit pakket een evenwichtige begroting hebben vastgesteld. Een begroting waarmee we, ondanks de bezuinigingen toch op volle kracht vooruit blijven gaan.


Fractie CDA Oost Gelre:
Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl
Carla Heming 0544-465506
Ruud Krabbenborg 06-20521539
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Dennis van Loon 06-49710504
Rene Plaggenburg 06-53395335


Begroting van Oost Gelre de meest niet-sociale begroting sinds tijden

D66 vindt dat de gemeenteraad van Oost Gelre door de starheid van de coalitiepartijen CDA en VVD een farce zijn. De Algemene Beschouwingen van 6 november maakten dat eens te meer duidelijk. CDA en VVD gingen op geen enkele manier in op de goede en concrete voorstellen van de gezamenlijke oppositie. Dit resulteerde in het aannemen van een begroting met forse bezuinigingen. De voltallige oppositie heeft tegen de begroting gestemd.

D66 Oost Gelre begon de Algemene beschouwingen met de woorden: "De begroting is sluitend. Maar vraag niet hoe." De bezuinigingsposten en taakstellingen gaan ten koste van het minimabeleid, de tegemoetkoming van de ziektekosten, verlaging van de subsidie voor muziekonderwijs, invoering van een tarief voor de ZOOV-pas en zo zijn er meer posten. De verhoging van de OZB met 8 procent is het toetje dat iedereen in de portemonnee raakt. Dit is niet alleen nodig voor 2020, maar ook om het tekort van 2019 (ongeveer 3 miljoen) recht te trekken.

Het zijn bezuinigingen die de meest kwetsbare mensen raken en daarmee tornt het college aan het recht op kansengelijkheid. Deze begroting is daarmee de meest niet-sociale begroting van de laatste jaren.

Net als voor zoveel andere gemeenten in Nederland geldt, komt een groot deel van de financiële problemen door de jeugdzorg die sinds 2015 bij de gemeenten is neergelegd. Het CDA geeft aan dat preventie de grootste kans voor de toekomst is in de jeugdzorg, maar zoals gesteld door de fractievoorzitter van het CDA: "Niet doorverwijzen, maar terugverwijzen," schiet het doel van jeugdzorg voorbij. De gemeente wil daarmee rechtstreeks op de stoel van de zorgverlener gaan zitten en extra inzetten op waar gemeenten toch al goed in zijn: mensen – en in dit geval kwetsbare kinderen – van het kastje naar de muur sturen.

Voor wat betreft de woningbouw, is D66 van mening dat in de nabije toekomst wel meer woningen bijgebouwd kunnen worden. Het loslaten van de contingenten, is daarmee acceptabel. Maar er moet niet voor leegstand gebouwd worden. Flexibele en tijdelijke woningen in de vorm van Tiny-houses zijn daarom zeer wenselijk. De woningbouw moet ook verdeeld worden over alle kernen, klein en groot en voorzien in de behoeften van jong tot oud.

Verduurzaming staat daarbij hoog op het verlanglijstje, ook van D66. Wij streven er naar om in 2030 energieneutraal te zijn. De Achterhoekse Bespaaractie vindt D66 dan ook een goede regeling. Het draagt ertoe bij dat mensen sneller hun woningen gaan verduurzamen.

De fractie van D66 is van mening dat de bioraffinage in de vorm van de mega-mestvergister stopgezet moet worden. Deze vergister levert op geen enkele manier een bijdrage aan verduurzaming van de leefomgeving.

D66 heeft ook aandacht gevraagd voor het autovrij maken van de Beltrumsestraat in Groenlo. Uit de laatste enquête onder inwoners van Groenlo kwam immers naar voren dat een grote meerderheid voor het autovrij maken van deze belangrijke winkelstraat is. Burgerparticipatie stelt natuurlijk niets voor, als er met de signalen uit de samenleving niets gedaan wordt. Zeker niet als ernaar gevraagd is via een enquête.


Namens de fractie van D66 Oost Gelre:
Jerry van der Meulen – r.vandermeulen@oostgelre.nl – 06 – 40 60 61 71
Linda van der Berg – l.vanderberg@oostgelre.nl – 06 – 20 66 35 04
Jarno Hilge – j.hilge@oostgelre.nl 1

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden