Foto: Achterhoek Nieuws bv
Foto: Achterhoek Nieuws bv

OOG na de Begrotingsraad

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, er heerste eensgezindheid in de raad met betrekking tot de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023. De coalitiepartijen CDA en VVD waren het roerend met elkaar en met hun college eens en steunden de ingediende begroting.

Ook de oppositie van NLOG, D66, PvdA en OOG waren het uiteindelijk roerend met elkaar eens. Zij steunden de begroting en de meerjarenbegroting niet. Acht procent OZB-verhoging het komend jaar oplopend tot 20 procent in 2023 en vooral de sociaal zwakkeren op laten draaien voor de bezuinigingen, kon de oppositie onmogelijk goedkeuren. En dat ondanks dat de fractievoorzitter van het CDA in zijn algemene beschouwingen een opsomming gaf van wat er allemaal goed is gegaan in het afgelopen jaar. Helaas reageerde hij niet op het feit dat het college voor 3 miljoen euro achteruitgeboerd had en waarvan OOG met harde cijfers aantoonde dat dat tekort voor ruim de helft door het college is veroorzaakt. Het CDA heeft hele andere prioriteiten. En die moet u als burger van Oost Gelre betalen.

Een ongekende OZB-verhoging en de bezuinigingen op de minima zijn volgens OOG dan ook helemaal niet rechtvaardig, zoals de fractievoorzitter van de VVD beweert. Dezelfde fractievoorzitter van de VVD die de oppositiepartijen prees voor hun inzet en betrokkenheid bij deze gemeente. Volgens hem werd dat wel bewezen door de vele amendementen en de moties die de oppositie had ingediend. Des te opmerkelijker dat hij al deze amendementen en moties, net als het college, van tafel veegde. Hetzelfde college dat op veel moties en amendementen inhoudelijk weinig of niets aan te merken had en ze derhalve maar overbodig verklaarde, want wat de oppositie vroeg deed men eigenlijk allemaal al. Nou, waarom denkt het college dat de oppositie deze amendementen en moties indient? De oppositie is er helemaal niet van overtuigd dat het college het allemaal al doet en wilde dus een duidelijke oproep aan het college afgeven. Helaas volgden de coalitiepartijen CDA en VVD slaafs hun college. De VVD laat de minderbedeelden en ons prachtige leefklimaat bungelen terwijl het CDA in de bijwagen machteloos toekijkt.

De fractievoorzitter van de PvdA, die tijdens de vergadering nog verwoede pogingen had gedaan om de fracties van CDA en VVD te overtuigen, kwam daarom tot een terechte eindconclusie na anderhalve dag nogal chaotisch vergaderen: Tijdens deze begrotingsvergadering heeft het dualisme een flinke deuk opgelopen!


Fractie OOG
Jose Konings
Freek Jansen
Rene Hoijtink
Paul Wallerbos
Ronald Willering (fractievoorzitter)


Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden