Foto: Achterhoek Nieuws bv
Foto: Achterhoek Nieuws bv

OOG na de raad van 19 november

'Lets' Orange the World'. Van 25 november tot 10 december laat het college de basiliek in Groenlo oranje uitlichten. Hiermee geeft het college gehoor aan de oproep van OOG om deel te nemen aan een actie van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het geweld waar vrouwen nog dagelijks op allerlei manieren op allerlei plekken in de wereld mee geconfronteerd worden. Een item dat snel door alle fracties werd omarmd in een deze keer, gelukkig korte raadsvergadering waarin het Vragenuur wel het interessantste onderdeel was.

Op een vraag hoe de 'move' van minister de Jonge over het regionaliseren van de jeugdzorg voor Oost Gelre uitpakt, tast wethouder Hoenderboom net zo in het duister als de minister zelf. De 'zware zorg' komt dan onder verantwoordelijkheid van de regio. Het is nog niet duidelijk onder welke regio Oost Gelre valt, alleen de Achterhoek of het hele gebied dat onder de VNOG valt; van Harderwijk tot Winterswijk. Wel gaf de wethouder aan dat de omslag voor de Achterhoek eigenlijk overbodig zou zijn, want daar wordt voor de Jeugdzorg al jaren regionaal beleid gemaakt. Maar er zit niets anders op dan eerst het wetsontwerp af te wachten dat medio 2020 komt.

Wethouder Porskamp gaf, op een vraag van OOG, toe dat hij heeft ingestemd met de verhoging van de Pfas-norm van 0,1 microgram per kg naar 0,3 microgram per kg grond. Pfas is de afkorting die gebruikt wordt voor allerlei niet-afbreekbare chemische stoffen die mogelijk een slechte invloed hebben op de volksgezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet nog onderzoek naar de invloed en komt met een advies aan de regering. Dit onderzoek wordt in 2020 afgerond. Blijkbaar wilden de Achterhoekse wethouders dit niet afwachten en hebben ze, op advies van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) eigenmachtig de norm naar boven bijgesteld. Opmerkelijk was ook nog zijn uitspraak dat het hier om uitvoering ging en dus een collegeaangelegenheid. De gemeenteraad speelt dan geen rol.

Eén raadsagendapunt was voor het CDA aanleiding om een oud stokpaardje te berijden. De ROVA, een samenwerkingsverband van een groot aantal gemeenten waar ook Oost Gelre aandeelhouder van is en d.m.v. een dividenduitkering deelt in de winst die deze organisatie maakt. De ROVA haalt nu in onze gemeente al het huisvuil op en gaat in de toekomst ook de taken van de Hacron, het onderhoud van het openbaar groen overnemen. Het contract dat de gemeente nu nog met de Hacron heeft loopt 31 december 2019 af. Voor het CDA aanleiding om een zogenaamd amendement tegen het raadsvoorstel in te dienen om nogmaals haar wantrouwen tegen deze organisatie te uiten. Als 'echte liberalen' te pleiten voor marktwerking en de mogelijkheid om na een jaar van de ROVA afscheid te kunnen nemen. Gelukkig bestaat dit wantrouwen bij de oppositie niet en ook de VVD hield een positief betoog over de ROVA, alhoewel zij natuurlijk het amendement van de coalitiegenoot wel sympathiek moest vinden. Het CDA trok het amendement, na een toezegging van wethouder Porskamp dat zeker jaarlijks een evaluatie volgt en de gemeente de regie heeft en houdt, dan ook maar weer snel in. Eén van de belangrijkste afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst is, dat alle werknemers die bij de Hacron werken en onder de SW vallen, door de Rova worden overgenomen en daarmee hun baan behouden.
De rest van de vergadering was afhameren.


Fractie OOG

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden