In Groenlo is een oplaadpunt bij de Molenberg aan de Ziekenhuisstraat.
In Groenlo is een oplaadpunt bij de Molenberg aan de Ziekenhuisstraat. (Foto: Kyra Broshuis)

Gemeente stelt regels vast voor laadpalen

Mogelijk acht nieuwe openbare laadpalen in Oost Gelre

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE- Door de groei van het aantal elektrische auto’s is er steeds meer behoefte aan oplaadpalen in de openbare ruimte. De gemeente is niet alleen eigenaar van die openbare ruimte maar ook wil graag het elektrisch rijden stimuleren. Elektrisch rijden vermindert de uitstoot van CO2 en fijnstof door auto’s en dat komt de luchtkwaliteit ten goede. De aanleg van een laadpaal kost 2000 tot 3000 euro. De gemeente heeft in principe het geld om dit jaar nog acht openbare laadpalen te plaatsen.

Op strategische plekken
Daarom heeft de gemeente nu beleidsregels opgesteld voor het plaatsen van de zogenaamde laadpalen. Nieuwe laadpalen worden geplaatst op plekken die algemeen toegankelijk zijn. Elektrische laadpunten op strategische locaties zorgen voor een snellere dekkende laadinfrastructuur. De gemeente wil voorzien in laadpunten op strategisch gunstige plekken, bijvoorbeeld in de omgeving van winkels, bedrijven en woningen. Op dit moment zijn er acht verzoeken binnen van inwoners voor het realiseren van oplaadpunten in de openbare ruimte. “De inwoners hebben geen mogelijkheid voor het parkeren van een voertuig op eigen terrein. Men kan hierdoor niet voorzien in een privélaadpunt en is daardoor aangewezen op laadpunten in de openbare ruimte”, legt de wethouder uit.

Eerder starten
In gemeente Oost Gelre zijn de kernen Groenlo en Lichtenvoorde voorzien van één laadpunt. Ook in Zieuwent staat een laadpaal en in Lievelde is, dankzij een burgerinitiatief, ook één laadpunt gerealiseerd. “De regio Achterhoek start met een regionale visie maar dat zal pas volgend jaar of nog later klaar zijn”, zegt wethouder Bonsen. “Wij willen graag al eerder starten met het voorzien in oplaadpunten voor de inwoners en bezoekers van Oost Gelre. Door het vaststellen van beleidsregels zorgen we voor transparant beleid en een eenduidige juridische regeling voor het plaatsen van laadpunten.”

Gemeente plaatst zelf niet
Voor 2020 is, op basis van de gemiddeld aangegeven kosten, budget beschikbaar voor circa acht laadpunten. De gemeente Oost Gelre draagt in alle gevallen zorg voor kosten voor aanpassing van het parkeervak en de bijbehorende bebording (elektrisch opladen voertuigen). Er komen regelmatig verzoeken binnen om laadpalen te plaatsen of te mogen plaatsen. Dat zijn particulieren en bedrijven uit de gemeente maar ook bedrijven van buitenaf. “Wij gaan als gemeente overigens zelf niet actief plaatsen”, zegt Bonsen.

Meer berichten