Foto: Achterhoek Nieuws bv
Foto: Achterhoek Nieuws bv (Foto: )

OOGenblik na de raad van 11 februari

OOG heeft een drietal vragen gesteld aan het college. De actualiteit rond de loden leidingen in gebouwen, stand van zaken kruising Rabobank Groenlo en voortgang rond Vitelco in Lichtenvoorde.

Belangrijk onderwerp was de aankoop van de Bron in Groenlo. Belangrijk was dit onderwerp in ieder geval niet voor de twee coalitiepartijen CDA en VVD. Het valt zeer aan te bevelen de vergadering nog eens via oostgelre.nl terug te luisteren.
Alle vragen en opmerkingen van de oppositie werden weerlegd met: 'dat weet ik niet', 'dit is een strategische keuze' en 'het zou wel heel dom zijn om dit niet te doen.'
Wat zijn nu die redenen die door OOG en andere partijen zijn ingebracht? De Bron wordt aangekocht terwijl nog allerminst duidelijk is of het IKC (integraal kindcentrum) op deze plek zal komen.
Een gebouw dat energetisch en bouwkundig niet aan de eisen voldoet en in een te slechte staat verkeerde om het cultureel centrum de Bron nog jaren te kunnen huisvesten.
Een investering van 515.000 die door de inwoners van Oost Gelre moet worden gedragen terwijl nog allerminst duidelijk is of dit gebouw überhaupt wel gebruikt gaat worden. OOG heeft bepleit dat het veel beter is te wachten met de aankoop tot op het moment dat duidelijk is dat het IKC daar ook daadwerkelijk komt. Over 5 of 10 jaar is dit gebouw ook nog wel te koop gelet op de maatschappelijke bestemming die er nu op rust.
De gemeente is geen speculant op de onroerendgoedmarkt waar met geld van de burgers gehandeld kan worden. De 180 graden draai die dit college heeft gemaakt wat betreft vastgoed in gemeentelijk eigendom is onbegrijpelijk, te beginnen met de sporthal bij het Marianum in Groenlo nu Buitenschans.
Dit college blijft strooien met het geld van de burgers, nog maar even om op te frissen: 100.000 voor Boogiewoogie wat achteraf een bodemloze put bleek te zijn; miljoenen voor een sporthal in Groenlo; 320.000 voor een fusie van voetbalclubs Groenlo en nu dit weer.
Het zal u duidelijk zijn: dit voorstel is door de volledige oppositie, NLOG niet meegerekend, verworpen zonder ook maar 1 inhoudelijk argument. Dualisme is deze coalitie vreemd.

Verder stond het Plussenbeleid op de agenda, het gaat hier om een beleidsregel die de intensieve veehouderij in staat stelt te groeien. Het zal u niet ontgaan zijn dat de intensieve veehouderij landelijk zwaar onder druk staat; in dit licht is deze voorgestelde beleidsregel dan ook niet te begrijpen.
De stikstofproblematiek en de ecologische voetafdruk maken dat grondgebonden veehouderij onontkoombaar is maar ook juist kansen biedt. Uit de discussie bleek maar weer eens dat rentmeesterschap zoals door CDA werd gebezigd een holle frase is. De coalitie durft het eerlijke verhaal niet te verkondigen en blijft volharden in de mantra dat schaalvergroting agrariërs steunt in hun pogingen te verduurzamen.


Fractie OOG
Jose Konings
Freek Jansen
Rene Hoijtink
Paul Wallerbos
Ronald Willering (fractievoorzitter)

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten