Ad Wopereis (links) en Herbert Theunissen (rechts) van HMC’17 gebroederlijk naast elkaar.
Ad Wopereis (links) en Herbert Theunissen (rechts) van HMC’17 gebroederlijk naast elkaar. (Foto: Theo Huijskes)

Ad Wopeis en Herbert Theunissen omarmen fusieclub HMC '17

HARREVELD/MARIËNVELDE - De samenwerking tussen de beide dorpsvoetbalclubs KSH en VV Mariënveld heeft na het samengaan van de beide jeugdafdelingen in 2017 en het samengaan van de beide seniorenafdelingen in 2019 met ingang van het seizoen 2019-2020 officieel geresulteerd in de nieuwe verenigingsnaam HMC '17. Een ontwikkeling die door clubhelden Ad Wopereis uit Harreveld en Herbert Theunissen uit Mariënvelde, wordt gezien als een geschenk uit de hemel. Als gevolg van hun inzet voor beide clubs en in bijzonder hun bijdrage aan het fusieproces, zijn zij deze keer samen uitverkoren tot 'Vrijwilliger van de maand'!

Door Theo Huijskes

"Dat wij de fusievereniging HMC '17 omarmen heeft met name te maken met het respect die beide clubs voor elkaar aan de dag leggen. Wij zien elkaar niet alleen als gelijkwaardig, wij gaan ook op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om, waardoor op alle onderdelen de juiste balans wordt bewerkstelligd", aldus Wopereis en Theunissen. In het clubgebouw van HMC'17 aan de Looweg in Harreveld zitten Ad Wopereis, 58 jaar en werkzaam als commercieel buitendienstmedewerker bij VION, en Herbert Theunissen, 52 jaar en technisch onderwijsassistent aan de scholengemeenschap Marianum in Lichtenvoorde, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk gebroederlijk naast elkaar.

Geen sprake van rivaliteit
Bij beide clubvrijwilligers overheersen alleen maar voldane en trotse gevoelens naar aanleiding van de bewerkstelligde samenwerking. "Je merkt het aan alles en iedereen in beide dorpen. Van jong tot oud is men tevreden, men vindt het een goede keuze. Ook de beide gemeenschappen in algemene zin observerende, zie je hoe gemoedelijk men met elkaar omgaat. Naast het gezamenlijk beleven van de sport gaat men ook op andere terreinen, zoals het vieren van carnaval en kermis, het bezoeken van evenementen, activiteiten en dergelijke, op een goede manier met elkaar om." Wopereis en Theunissen beschouwen het ook als een 'gouden greep' om 50% van alle wekelijks te spelen thuiswedstrijden te laten spelen in Harreveld en 50% in Mariënvelde. "HMC '17 telt twaalf jeugdteams, zes seniorenteams, twee 35+ teams, een 45+ team en een damesteam. Daarbij is het vooral belangrijk dat, ondanks de onderlinge afstand van slechts vijf kilometer, het eerste team van HMC'17 de thuiswedstrijden zowel in Harreveld als in Mariënvelde speelt. Over een gemeenschappelijk gevoel gesproken. Het siert deze club ook dat na een voorbereidingsperiode van twee jaar, de uiteindelijke definitieve beslissing tijdens een gezamenlijke bestuursvergadering slechts een ½ uur in beslag nam."

Leefbaarheid als speerpunt
Een belangrijke overeenkomst van de twee clubmensen is dat beiden niet alleen privé, maar ook daarbuiten de leefbaarheid hoog in het vaandel hebben staan. Ad Wopereis, gehuwd en vader van vier kinderen en twee pleegkinderen, heeft na zijn vrijwilligerswerk op een ander terrein zich bij KSH bewezen als jeugdsecretaris, jeugdvoorzitter en algemeen voorzitter. Herbert Theunissen, voorzien van een geregistreerd partnerschap en vader van twee kinderen en officieel woonachtig in Halle aan de rand van Mariënvelde, heeft na zijn vrijwilligerswerk ten behoeve van allerlei organisaties in zijn geboorteplaats Zelhem, zich met hart en ziel ingezet voor het jeugdvoetbal van VV Mariënveld. Nu bij HMC'17 zijn beide gesprekspartners helemaal naar elkaar toegegroeid en werken op enkele terreinen dan ook goed met elkaar samen. Dit laatste met name op het terrein van sponsoring. De huidige gang van zaken en de leefbaarheid binnen HMC '17 is ook te danken aan de spontane medewerking van sponsoren. Geeft Wopereis aan dat hij naast het te allen tijde beschikbaar zijn voor verenigingsklussen, ook een fanatiek volger is van de voetbalprestaties van drie van zijn kinderen, Theunissen laat weten dat hij naast diverse andere taken als vrijwilliger ook plezier beleeft aan het trainen en begeleiden van een jeugdteam en daarnaast aan het maken van foto's ten behoeve van de club.

Toename van het aantal leden
Tenslotte willen Ad en Herbert nog kwijt dat het totale eerbetoon in dit artikel toekomt aan het voltallige vrijwilligerskorps van HMC'17. "Niet alleen de fusie als officiële doorbraak, maar met name de medewerking en inzet van alle vrijwilligers van de voormalige voetbalclubs KSH en VV Mariënveld hebben dit grote succes mogelijk gemaakt. De ingeslagen weg heeft bovendien tot gevolg dat het aantal leden nog steeds toeneemt. Zeker met in het achterhoofd de gevolgen van de krimp, was dat in de oude situatie van beide clubs ondenkbaar geweest. Wij zien de toekomst van de beide voetbalkernen Harreveld en Mariënvelde met meer dan vertrouwen tegemoet!"

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten