Versoepeling regels voor zzp'ers tijdens coronacrisis

OOST GELRE- De gemeente Oost Gelre wil, onder voorwaarden, uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en/of leges mogelijk maken voor zzp’ers in Oost Gelre. De VVD heeft daarop aangedrongen bij het college.

Door Kyra Broshuis

Lokale ondernemers
“Nu sinds zondagavond Nederland effectief in een ‘lockdown’ zit, moet een groot aantal ondernemers en zzp’ers in onze gemeente noodgedwongen in ieder geval tot 6 april de deuren sluiten. En de meeste andere ondernemers en zzp’ers krijgen te maken met een grote terugval in hun omzet met alle gevolgen van dien. Je kunt op je klompen aanvoelen dat onze (lokale) economie daar een flinke opdoffer van krijgt en dat onze ondernemers en zzp’ers in financieel zwaar weer terechtkomen. De corona-maatregelen raken hiermee onze lokale ondernemers en zzp’ers hard. Landelijk worden er al maatregelen getroffen en wordt er gewerkt aan nieuwe maatregelen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen, alleen dat is niet genoeg. Ook als lokale overheid is het belangrijk om te kijken wat we voor onze ondernemers en zzp’ers kunnen betekenen”, zo schrijft Kees Porskamp aan het college. De gemeente Oost Gelre heeft nu een nieuwe regeling in het leven geroepen. “Het gaat om een regeling die in eerste instantie loopt tot 1 augustus 2020. We stellen deze regeling in omdat er bij zzp’ers, vanwege de coronacrisis, liquiditeitsproblemen kunnen optreden”, legt wethouder Karel Bonsen uit. “Daarnaast zijn we ook van plan om de aanslagen voor de toeristenbelasting van dit jaar achteraf op te leggen. Ondernemers hoeven de toeristenbelasting dus voorlopig niet af te dragen. We zijn hierover in gesprek met de vertegenwoordigers uit de toeristische sector."

Landelijke maatregelen
Ook vanuit het Rijk worden maatregelen genomen om zzp'ers te helpen. Het gaat om aanvullende uitkeringen voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente Oost Gelre heeft de uitvoering van dit besluit uitbesteed aan ROZ in Hengelo (OV). Deze regeling is bedoeld voor (startende) ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, die tijdelijk financiële problemen ondervinden. Mensen kunnen in aanmerking komen voor een inkomensaanvulling en/of bedrijfskrediet. Deze regeling wordt vanwege de coronacrisis uitgebreid en versoepeld. Het ministerie van SZW onderzoekt nu hoe deze maatregel zo snel en goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Het gaat om een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor inkomensondersteuning. Deze voorziening geldt voor zelfstandig ondernemers die tijdelijk financiële problemen krijgen, onder wie zzp’ers. Vanwege de bijzondere situatie wordt de bestaande Bbz-regeling versoepeld en versneld. Zo wordt de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf niet toegepast. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. De uitkering hoeft later niet terugbetaald te worden; het gaat om een gift. De hoogte van de uitkering is maximaal 1500 euro per maand en er vindt geen vermogens- of partnertoets plaats.

Meer berichten