Een wegversmalling moet op de Aaltenseweg een einde maken aan de overlast van hardrijders. De huidige maatregelen werken niet voldoende.
Een wegversmalling moet op de Aaltenseweg een einde maken aan de overlast van hardrijders. De huidige maatregelen werken niet voldoende. (Foto: Kyra Broshuis)

Wegversmalling op Aaltenseweg moet snelheid verminderen

LICHTENVOORDE - Nog steeds ervaren aanwonenden van de Aaltenseweg in Lichtenvoorde verkeersoverlast. Bewoners geven aan overlast te ervaren van hardrijders en geluids- en trillingsoverlast, met name ter hoogte van de aangebrachte verkeersplateaus maar ook van aanwezige rioolputten en markering op het wegdek.

Door Kyra Broshuis

Overleg met de buurt
Er zijn verschillende gesprekken geweest met de buurt, zo vertelt wethouder Karel Bonsen. “Diverse malen hebben gezamenlijke sessies plaatsgevonden om de ervaren overlast te bespreken en om feiten en cijfers ten aanzien van de verkeersstromen en mogelijk toekomstige (verkeers)maatregelen te delen. Tot op heden zijn enkele maatregelen genomen, de bebording en markering, passend bij de 30 km/h zone en de schoolzone, maar blijft de ontevredenheid bij aanwonenden bestaan.”

Meer ruimte voor fietsers
Het college stelt nu maatregelen voor, specifiek voor het reeds als 30 km/uur zone en schoolzone bestempelde gedeelte. De kosten daarvan bedragen 35.000 euro. In een bijeenkomst met aanwonenden is gesproken over de mogelijkheden en opties en die uitkomst is meegenomen in de plannen. Het gaat om een wegversmalling poortconstructie en het creëren van meer ruimte voor de fietser is een veilige aanvullende maatregel.

“Het aanbrengen van een wegversmalling met een poortconstructie (portaal met daarin bebording) aan beide zijden van de 30 km/h zone en schoolzone is naar verwachting effectief. Bij verkeer uit beide rijrichtingen moeten voertuigen op elkaar wachten, oogcontact maken om elkaar voor te laten gaan en rekening houden met elkaar. De snelheid zal hierdoor ter plekke en in het 30 km/h en schoolzone gedeelte ook omlaag gaan. Fietsers kunnen in alle gevallen, zonder hinder, veilig langs de versmalling. Hiernaast draagt het verbreden en omvormen van de huidige suggestiestroken naar fietsstroken binnen dit gedeelte bij aan het rijgedrag en wordt voorzien in meer ruimte voor de fietser. In feite wordt, bij uitzondering op een gebiedsontsluitingsweg, een uniek gebied gecreëerd op de Aaltenseweg. De verkeersfunctie wordt gedeeltelijk fysiek onderbroken en ondergeschikt gemaakt aan de verblijfsfunctie. Dit is acceptabel gezien de aanwezigheid van de Frans ten Boschschool, de oversteekplaatsen, de reeds ingestelde schoolzone en het intensief gebruikte kruispunt met de Rode van Heeckerenstraat”, verwacht Bonsen.

De gemeente Oost Gelre wil een snelle uitvoering van de maatregelen zodat deze gereed zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden