Ronald Willering van OOG wil precies weten wat het college ondernomen heeft om de problemen omtrent Vitelco op te lossen.
Ronald Willering van OOG wil precies weten wat het college ondernomen heeft om de problemen omtrent Vitelco op te lossen. (Foto: Kyra Broshuis)

OOG wil harde bewijzen inzake Vitelco

LICHTENVOORDE - De problemen rondom Vitelco zijn nog lang niet opgelost. Ronald Willering van OOG wil van het college weten hoe de zaken er nu voor staan. Het college heeft al eerder aangegeven dat er geen subsidiemogelijkheden zijn voor verplaatsing van Vitelco naar een industrieterrein ergens in de gemeente. De gemeente zelf kan dat niet betalen; het gaat om vele miljoenen. OOG wil weten welke mogelijkheden voor subsidie er onderzocht zijn en wat precies de antwoorden waren op de aanvragen. Ook stelt de partij vragen over de klachten van de afgelopen tijd en de stand van zaken omtrent de vergunningsaanvraag. Daarnaast wil de partij weten waarom het gebruik van E-nose is afgewezen. “In heel Nederland wordt dit middel ingezet voor het detecteren van een wijziging”, zegt Willering. E-nose is een instrument dat middels sensoren geuren kan meten.

Door Kyra Broshuis

Subsidie is niet mogelijk
Wethouder Bart Porskamp geeft uitleg over de subsidieaanvraag. “Er zijn twee subsidieregelingen die we konden aanvragen. De eerste is de subsidie voor bedrijfsverplaatsing van de provincie. Deze subsidieregeling is in Gelderland niet meer actief, daar kunnen we dus ook geen verzoek voor indienen. De tweede is Steengoed Benutten. Voor die regeling is het zo dat het betreffende pand leeg moet staan of op korte termijn leeg komt te staan. We hebben het hier over een bedrijf in werking, die subsidie is dus niet van toepassing.” De wethouder vertelt verder over de controles van de afgelopen tijd: “Er zijn in 2020 tot nu toe twee controles geweest: 1 aangekondigd en 1 onaangekondigd. Die laatste was op 17 april. Dat ging toen om een omgevingsbezoek naar aanleiding van een aantal klachten uit de buurt over geurhinder. De ODA (Omgevingsdienst Achterhoek) die de controles uitvoert gaat momenteel niet bij bedrijven naar binnen in verband met de coronamaatregelen. Alleen in uitzonderlijke gevallen gaan ze op bedrijfsbezoek. Tot nu toe zijn er in 2020 76 klachten binnengekomen en op elke klacht wordt, vanuit de toezichthouder, een reactie gegeven. Voor wat betreft de vergunningsaanvraag kan ik zeggen dat de ontwerpvergunning zich in de afrondende fase bevindt. De verwachting is dat we nog voor de zomer met de buurt en de raad kunnen communiceren over de besluitvorming.” Volgens de wethouder heeft de inzet van E-nose bij Vitelco geen meerwaarde. “Wij hebben immers al vastgesteld dat er sprake is van geurhinder. Daarom loopt nu de procedure maatwerk-geur bij Vitelco. Pas als alle maatregelen daarvan zijn doorgevoerd, is de E-nose mogelijk van nut.”

Meer controle
Het CDA wil weten wat de controles tot nu opgeleverd hebben. “Het zou wel heel wenselijk zijn dat er onaangekondigd gecontroleerd gaat worden”, zegt CDA'er Leemreize. Klein Gunnewiek van NLog is het met hem eens: “Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Juist in deze tijd moet er toch, in beschermende kleding, zo’n fabriek bezocht kunnen worden?” De wethouder snapt de opmerkingen: “Maar we hebben wel te maken met het standpunt van de toezichthouder, die gaan voor de veiligheid van het eigen personeel. Maar als de coronacrisis nog lang voortduurt, mag het niet zo zijn dat een bedrijf niet bezocht kan worden. Ik ga daarover in gesprek met de ODA.”

Hoelang gaat dit nog door?
OOG zegt dat het erg lang duurt allemaal. “Die aanvraagprocedure zou met kerst al geregeld zijn. Het is nu nog steeds niet compleet. Hoelang kan dit zo doorgaan? Krijgen we na de zomer wellicht weer te maken met de situatie dat de aanvraag niet compleet is?” Porskamp erkent dat het lang duurt: “Het zit vast op zaken die het Waterschap betreffen. De laatste stand van zaken is dat het Waterschap en Vitelco op 98 procent overeenstemming hebben bereikt over de procedure rondom de afvalwatervergunning. Als het bedrijf en het Waterschap er niet uitkomen, gaan we wel alvast de ontwerpvergunning ter inzage leggen. Dan moeten ze maar een zienswijze indienen. Ik ben het met u eens; er moet wel een keer een eind aan komen zodat we stappen kunnen zetten in de procedures.”

Wordt vervolgd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden