BFT

BFT

Zeet de jongs in de tuin staon. Ook voor onder andere de Antoniushove en De Molenberg zijn inderdaad heel wat voorstellingen gegeven door muzikanten. Op veilige afstand, buiten op het gras of op de parkeerplaats, vanachter het raam gadegeslagen door de bewoners.

Een beetje troost biedt dat soort dingen. Een soort de ZSOM (Ziekenomroep Sound of Music) komt naar je toe dit voorjaar. Op een levensgroot beeldscherm en in 3D.

Het schijnt, of het blijkt misschien wel, dat privacyregels hebben geleid tot onnodig veel verpleeghuisdoden. Overlijdensgevallen door corona werden niet doorgegeven omdat ze herleidbaar zouden zijn tot personen. Privacy! Dat daardoor adequaat reageren achterwege bleef en ook onnodig andere mensen overleden aan corona, dat moest dan maar. Tot er zoveel overlijden dat het niet meer tot personen herleidbaar is. Privacyprobleem opgelost.

Dat is dan fijn: oma is dood, maar haar privacy is gelukkig niet aangetast.

Je vraagt je af welke wereldvreemde lieden die commissie(s) die zich bezighouden met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) bevolken. Ik denk hetzelfde soort mensen die binnen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) regels opstellen over seksbuddy's en knuffelmaatjes. Wereldvreemder dan sommige aliens.

Het schijnt, of het blijkt, dat er door het opschuiven van reguliere zorg inmiddels meer onnodige doden door hart- en vaatziekten zijn gevallen dan dat er aan coronadoden zijn voorkomen.

Ook fijn: opa is dood, maar gelukkig aan een regulier hartinfarct, niet aan corona.

Boh, foi toch. Maar dat klinkt te vriendelijk. Ook na dertig jaar.

Maar laten we optimistisch blijven. De verpleeghuizen worden langzamerhand weer wat vermenselijkt. En over niet al te lange tijd mag mooder vast weer naar de bingo. En wordt er weer aan een grote tafel met elf man moos met worst gegeten.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden