Marcel Daniëls verkenner zorg in de Achterhoek

WINTERSWIJK - De minister voor Medische Zorg en Sport, Martin van Rijn heeft in een kamerbrief laten weten een verkenner aan te stellen om te onderzoeken hoe goede en betaalbare zorg voor de toekomst voor de 300.000 inwoners van de Achterhoek gegarandeerd kan worden. Marcel Daniëls wordt deze verkenner. Hij is cardioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en was eerder onder andere voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en van de Raad Kwaliteit van de FMS.

In de brief wordt gemeld dat er al enige tijd onrust is in de Achterhoek over de fusie van Santiz, de strategische koers en het draagvlak daarvoor. Ook meldt Van Rijn het vertrek van De Folter en het verzoek van alle burgemeesters in de Achterhoek om de continuïteit van de zorg in de Achterhoek te borgen en om rust te creëren. Ook is er een sprake van een verzoek van zorgverzekeraars om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de voor- en nadelen van defusie. De Raad van Toezicht van Santiz heeft zich ook tot het ministerie van VWS gewend met het verzoek  om een ‘commissie van wijzen’ in te stellen, die de toekomst van de zorg moet onderzoeken en zich uit moet spreken over de (de)fusie van Santiz. Duidelijk is ook dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zich zorgen maakt over de ontstane situatie. De IGJ heeft Santiz per 15 mei 2020 onder verscherpt toezicht gesteld.

Aanstellen van een verkenner
De minister vindt het van groot belang dat de regio in gesprek blijft met elkaar over de toekomst van de zorg in de Achterhoek en dat in de onderlinge samenwerking goede en veilige zorg altijd voorop staat. Hiervoor is volgens de minister goed overleg in de regio noodzakelijk en daarom is de (bestuurlijke) onrust die er momenteel heerst onwenselijk. Het is voor hem prioriteit dat de situatie in de Achterhoek zo snel mogelijk stabiel wordt. Om de impasse te doorbreken heeft de minister, in overleg met de zorgverzekeraars en de regioburgemeesters in de Achterhoek, besloten om een verkenner aan te stellen. Marcel Daniëls is bereid gevonden om deze rol als verkenner op zich te nemen. Hij is werkzaam als cardioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en was eerder onder andere voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en van de Raad Kwaliteit van de FMS. Het aanstellen van een verkenner kan op draagvlak rekenen van de Raad van Bestuur van Santiz, de Raad van Toezicht van Santiz, de cliëntenraad van Santiz, de Ondernemingsraad en de medische staven.

Opdracht verkenner 
De verkenner onderzoekt hoe goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle 300.000 inwoners van de Achterhoek toekomstbestendig gerealiseerd kan worden. De verkenner zal zich in eerste instantie richten op het herstel van en draagvlak voor de (bestuurlijke) verhoudingen. Daarna zal de verkenner zich richten op het opstarten van een dialoog binnen de al eerder ingestelde regiogroep over goede en duurzame zorg in de Achterhoek. Deze regiogroep levert uiteindelijk een toekomstvisie die een helder beeld creëert van wat er aan duurzame ziekenhuiszorg nodig en mogelijk is in de regio Achterhoek. De verkenner zal in twee fases zijn advies uitbrengen. Voor de eerste fase volgt er een advies uiterlijk op 15 juli, voor de tweede fase volgt er een advies uiterlijk 1 oktober. De verkenner zal met een zekere regelmaat rapporteren aan een overleg met het ministerie van VWS, de zorgverzekeraar(s), een vertegenwoordiging van de regioburgemeesters en afhankelijk van het onderwerp van de tussentijdse rapportage met andere betrokkenen in de regio.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden