Op deze plek, aan de rand van de wijk Brouwhuizen, naast het fietspad naar Vion, stonden enkele jaren geleden arbeidersmigrantenwoningen gepland. De buurt was fel tegen. Foto: Kyra Broshuis
Op deze plek, aan de rand van de wijk Brouwhuizen, naast het fietspad naar Vion, stonden enkele jaren geleden arbeidersmigrantenwoningen gepland. De buurt was fel tegen. Foto: Kyra Broshuis

OOG en PvdA willen meer info over Vion

Huisvesting voor arbeids-migranten weer actueel

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Veel aandacht afgelopen raadscommissievergadering voor de situatie rondom de corona-uitbraak bij Vion in Groenlo. Zowel OOG als de PvdA stellen vragen aan de burgemeester. Paul Wallerbos van OOG: “De oorzaak van de besmettingspiek bij de Vion is nog onduidelijk. In de media wordt gesuggereerd dat een mogelijke oorzaak ligt bij het grote aantal arbeidsmigranten die, als we de berichten lezen, door uitzendbureaus worden gerekruteerd en vaak bij elkaar wonen in appartementencomplexen vlak over de grens in Duitsland. Vanuit daar zouden zij gezamenlijk in busjes dagelijks heen en weer rijden naar Vion, en regelmatig in het weekend met hetzelfde vervoermiddel naar hun familie in onder andere Oost-Europa op en neer reizen. Hoe is het momenteel met de medewerkers gesteld? Zijn er onder deze medewerkers, familieleden of naasten inmiddels ook personen die dusdanig ziek zijn geworden dat zij in het ziekenhuis zijn opgenomen?” OOG wil ook weten of de arbeidsmigranten wel op humane wijze gehuisvest zijn en wat de risico’s zijn voor de inwoners van Oost Gelre.

Actief bijdragen aan huisvesting
Richard Klein Tank van de PvdA zegt dat het duidelijk is dat er grote vraagtekens gezet kunnen worden bij gang van zaken bij Vion. “Als volksvertegenwoordigers voelen wij ons verantwoordelijk voor de onrust die ontstaat onder onze inwoners, waaronder natuurlijk ook de gezondheid van de medewerkers van VION die in onze gemeente wonen. Enkele jaren geleden heeft de raad gesproken over het plan dat op dat moment bestond voor de bouw van nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten in Groenlo. Dat is iets waar wij planologisch medewerking aan kunnen verlenen en waar we in het kader van de volkshuisvestingsbeleid actief op in kunnen zetten. De initiatiefnemer heeft het plan gestaakt en sindsdien hebben wij er niets meer van vernomen.” De PvdA wil weten welke acties het college onderneemt om bij te dragen aan een structurele oplossing. De partij vindt dat de gemeente actief moet bijdragen aan de creëren van adequate huisvesting voor arbeidsmigranten.

Focus op voorkomen verspreiding
Burgemeester Bronsvoort legt uit dat de focus nu eerst ligt bij het nemen van de juiste maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen en bij het informeren en beschermen van de inwoners. “We werken daarvoor samen met verschillende instanties, ook aan de andere kant van de grens. Er is nu landelijk veel meer ruimte om te testen, dat geeft ook meer inzicht. Dat Vion is uitgekozen voor een steekproef is natuurlijk geen toeval. Ik denk dat naarmate de testen breder zullen worden toegepast, we meer brandhaarden of pieken zullen tegenkomen en niet alleen in de vleessector. Wij beantwoorden als gemeente alle vragen van onze inwoners en dat wordt gelukkig zeer gewaardeerd. Het testen kost uiteraard tijd. Volgens de GGD is de eerste indruk dat minder dan 10 procent van de positief geteste medewerkers van Vion daadwerkelijk klachten heeft.” De burgemeester legt uit dat landelijk een coördinator (oud- SP-leider Emile Roemer) is aangesteld voor de huisvesting en het vervoer van arbeidsmigranten. “Wij zijn als college bezig met het formuleren van beleid hierop. Uiteraard geheel volgens de regels van de heer Roemer. We doen op dit moment wat nodig is, zowel richting Vion als richting onze inwoners. Structurele oplossingen zijn nu nog niet aan de orde, daarvoor moeten we eerst meer informatie hebben.”

Samen met Vion en uitzendbureaus
De PvdA zegt dat, bij het maken van beleid voor de huisvesting, ook de Vion moet worden betrokken. “We hebben niet de indruk dat zij op dat vlak erg actief zijn”, zegt Klein Tank. Ook de VVD zegt dat er samenwerking moet komen met Vion én met de uitzendbureaus. Kees Porskamp: “Eerder is al eens sprake geweest van een arbeidsmigrantencomplex op Brouwhuizen. Dat heeft niet onze voorkeur want zo creëer je een samenleving in een samenleving. De arbeidsmigranten willen het werk doen waar de Nederlanders niet voor in de rij staan. Als ik zie hoe er met die mensen is omgegaan, dan zijn wij geschokt. Als er straks meer duidelijk is moeten we als raad hier goed met elkaar over hebben, ook graag samen met Vion en de verantwoordelijke uitzendbureaus. Porskamp benadrukt dat Groenlo zeer negatief in het nieuws is gekomen. “En dat heeft ook impact op onze toeristische ondernemers.” Eerder zei Marveld-directeur Edwin Bomers al dat hij veel annuleringen heeft omdat mensen niet naar ‘brandhaard’ Groenlo willen komen. Hoijtink van OOG zegt dat het plan voor die arbeidsmigrantenwoningen destijds onder druk van omwonenden niet doorging. “We moeten nu inderdaad toe naar gespreid wonen.”

Wordt vervolgd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden