Basisschool De Leeuw en wijkvereniging Hooiland vragen aandacht voor oversteek Richterslaan
De oversteek vanuit Het Hooiland richting De Leeuw wordt aangepakt. De vraag is of de maatregelen voldoen. Foto: Kyra Broshuis
De oversteek vanuit Het Hooiland richting De Leeuw wordt aangepakt. De vraag is of de maatregelen voldoen. Foto: Kyra Broshuis (foto: Kyra Broshuis)

Basisschool De Leeuw en wijkvereniging Hooiland vragen aandacht voor oversteek Richterslaan

LICHTENVOORDE - De veilige oversteek van de Richterslaan voor basisschool Het Hof gaat als bespreekstuk naar de raad. Zoals bekend gaan de voormalige basisscholen Het Hof en De Regenboog in Lichtenvoorde over naar samenwerkingsschool De Leeuw. Momenteel wordt nog les gegeven op de twee bestaande schoollocaties Het Hof (locatie aan de Richterslaan, Het Hof 2) en De Regenboog (Planetenstraat 45). Het is de bedoeling in de nabije toekomst het onderwijsaanbod te concentreren op een van de bestaande schoollocaties. Voor deze locatiekeuze is het schoolbestuur aan zet en hun keuze is gevallen op Het Hof. Dit vraagt om een veilige oversteek van de Richterslaan. Voor de realisatie daarvan is de gemeente verantwoordelijk.

Door Kyra Broshuis

Dit vraagt een investering van € 75.000 waarvoor in de begroting geen dekking is. De raad wordt voorgesteld een extra budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de (tijdelijke) verkeerskundige aanpassingen aan de Richterslaan. De plannen voor de korte termijn zijn als volgt: opheffen oversteekvoorziening aan westzijde; optimaliseren oversteekvoorziening aan oostzijde (optie zigzag in midden eiland); fietspaden aanpassen op twee-richtingen verkeer; voetpaden en groen hierop aanpassen en eventueel een voetgangersoversteek inpassen.

Inspreekbrieven
Inspreken tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad is op dit moment, wegens de coronacrisis, niet mogelijk. Wel zijn er twee ‘inspreekbrieven’ over het onderwerp binnengekomen. De eerste is van de voorzitter van de MR van Basisschool De Leeuw. Zij schrijft dat de oversteek al jaren als zeer onveilig wordt ervaren en dat de verwachting is dat de voorgestelde maatregelen niet zullen voldoen. ‘Het snelheidsverschil tussen het (vracht)autoverkeer op de Richterslaan en de opstartende/overstekende voetgangers en fietsers is erg groot. Met name voor kinderen is het lastig in te schatten of oversteken wel of niet mogelijk is. Bovendien is het soms vrijwel onmogelijk om tussen het (vracht)autoverkeer door te komen’, zo schrijft de voorzitter. ‘Een doorgaande weg voor gemotoriseerd verkeer, die een gehele wijk op deze wijze afsnijdt van de rest van een dorp, is niet meer van deze tijd. Het past beter in de huidige tijdsgeest om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. Een situatie waarbij voetgangers en fietsers voorrang hebben bij de oversteek, lijkt mij dan ook op zijn plaats’, luidt het commentaar. De briefschrijfster wil de raad dan ook vragen om, naast de voorgestelde tijdelijke maatregelen, ‘aanvullende wijzigingen door te voeren om op korte termijn al zorg te dragen voor een daadwerkelijk veiliger oversteek’.

Maatregelen niet toereikend
Ook wijkvereniging 't Hooiland laat middels een brief van zich horen. De vereniging vindt de beschikbare gelden veel te weinig: ‘Het voorstel dat er nu ligt, wat 75.000 euro mag kosten, is in onze ogen niet toereikend. Wij verwachten dat enkele aanvullende maatregelen, die grotendeels in onze ogen redelijk kosteloos en makkelijk te realiseren zijn, wezenlijk kunnen bijdragen aan een veiligere situatie voor alle weggebruikers’. De briefschrijvers noemen onder andere een verlaging van de maximale snelheid op de Richterslaan van 50 naar 30 km/uur. Ook wensen zij een situatie waarbij waarbij voetgangers en fietsers voorrang hebben bij de oversteek.

De situatie wordt in elk geval op zeer korte termijn aangepakt, zo zegt wethouder Karel Bonsen. “We willen vóór het nieuwe schooljaar een veilige oversteek. Het is pas zeer recent bekend dat de school op die plek wil gaan zitten. Dat is overigens een beslissing van het schoolbestuur, niet van de gemeente. De Richterslaan is een ontsluitingsweg en dan is een maximale snelheid van 50 km/uur een voorwaarde. Er is met de school gesproken over de inzet van klaarovers maar het is niet duidelijk of dat gaat lukken. Er moeten wel voldoende ouders beschikbaar zijn. We gaan met de briefschrijvers in overleg om te kijken welke suggesties we eventueel mee kunnen nemen.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden