Gemeente kijkt naar andere locaties voor SBL en FCCL

LICHTENVOORDE - De gemeente Oost Gelre bekijkt of er een andere locatie is voor het nieuwe onderkomen voor de Fiets Crossclub Lichtenvoorde (FCCL) en de bloemencorsoverenigingen. Aanleiding hiertoe is het bezwaar dat de buurt had voor de locatie Flierbeek fase 3. Die locatie was in eerste instantie aangewezen door de gemeente als nieuwe locatie voor zowel de fietscrossclub als de verschillende corsobouwgroepen.

Door Kyra Broshuis

Alternatieve locaties 
Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL) en de FCCL hebben bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een nieuwe locatie. SBL wenst een nieuwe vestiging voor een aantal corsogroepen en FCCL wenst een nieuwe fietscrossbaan. Op 16 oktober 2019 heeft het college ingestemd met een verder locatieonderzoek voor een nieuwe, gezamenlijk locatie. Op 20 november 2019 is er een buurtoverleg geweest over het onderzoek. Tijdens de bijeenkomst is door de buurt een aantal bezwaren ingebracht maar zijn ook veel vragen gesteld. Onder andere over de locatiekeuze. In februari hebben de bewoners van de Boomvalk, Torenvalk, Sperwer, het Veen en het Brook een brief gestuurd aan het college van b&w. In deze brief droegen ze alternatieve locaties aan voor het realiseren van de BMX-baan van de FCCL en een plek voor de corsoverenigingen van het Bloemencorso. Met het uitdrukkelijke verzoek ook deze locaties in overweging te nemen.

Nog niet openbaar
Wethouder Marieke Frank zegt dat het college, naar aanleiding van de reacties uit de buurt Flierbeek, heeft besloten alle aangedragen locaties opnieuw in beeld te brengen. “Om dit proces objectief en transparant te doorlopen hebben wij criteria opgesteld op basis waarvan we de locaties kunnen wegen en beoordelen. In de tweede locatiestudie zijn locaties onderzocht voor alléén het corso, voor alléén de FCCL en voor een combinatie van de twee. De locaties die door de buurt zijn aangeleverd en de locaties die wij zelf al in beeld hadden zijn samengevoegd in dit locatieonderzoek.” De locaties zijn getoetst op geschiktheid voor corsoverenigingen van SBL en/of de BMX-baan van de FCCL. Er is onderzocht of de locaties groot genoeg zijn en of de de functie binnen het bestaande beleid past. Ook de afstand tot de bebouwing, de bereikbaarheid en de economische haalbaarheid is in kaart gebracht. De uitkomsten zijn samengebracht in zogenaamde voorkeurslocaties. De gemeente kan nog niet zeggen om welke locaties het gaat. “Dit omdat we niet van al deze locaties grondeigenaar zijn. Omwille van zorgvuldigheid willen wij eerst hen informeren over de uitkomsten van de locatiestudie voordat wij dit openbaar maken. Diezelfde zorgvuldigheid willen wij ook naar omwonenden van die locaties betrachten”, legt de wethouder uit. In september zal er in de raadsvergadering een raadsvoorstel worden voorgelegd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden