Basisschool De Regenboog. Foto: Theo Huijskes/archief Achterhoek Nieuws
Basisschool De Regenboog. Foto: Theo Huijskes/archief Achterhoek Nieuws (Theo Huijskes)

Twee moties voor raadsvoorstel aanpassingen Richterslaan

OOG: maak van kruispunt Richterslaan 30 km zone

CDA: proces sluiting Regenboog en verhuizing naar Richterslaan per direct stoppen

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Alle invalswegen waar geen gescheiden fietspaden zijn of waar sprake is van kruispunten waar voet-, fiets- en gemotoriseerd verkeer elkaar kruisen, moeten terug te brengen zijn naar een 30 kilometerzone. Dat vindt OOG. Freek Jansen van deze partij diende een motie in om het kruispunt Van Goghstraat en Richterslaan in Lichtenvoorde als 30-km zone te betitelen. “Dit is ook de roep om veiligheid vanuit de bevolking van de wijk ‘t Hooiland, vertegenwoordigd door de wijkraad. De gemeente is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid binnen haar gemeente en deze oversteek wordt door de inwoners van de wijk voor andere voorzieningen dan alleen een basisschool zoals winkel-, sport-, en andere educatieve voorzieningen gebruikt. Daarnaast moeten niet alleen kinderen maar ook kwetsbare ouderen deze kruising oversteken om bij de voorzieningen te komen, vaak te voet, per fiets of scootmobiel.”

Leefbaarheid in wijk ‘t Hooiland
Ook het CDA komt met een motie. De partij wil dat het college in contact treedt met het schoolbestuur van Paraat en aangeeft dat de raad van Oost Gelre ontstemd is over de wijze waarop het proces door genoemd schoolbestuur is gevoerd. Daarnaast moet het schoolbestuur dringend verzocht worden om te stoppen met het proces van sluiting van de Regenboog en de centralisatie aan de Richterslaan. Walter Leemreize van het CDA: “Een basisschool en kinderen in een kern en woonwijk zijn een essentieel onderdeel voor de leefbaarheid. De wijk ’t Hooiland, alwaar de Regenboog in het hart van de wijk gevestigd is, is de grootste wijk van Oost Gelre. De thema’s leefbaarheid verdient daar extra aandacht. Met het verdwijnen van basisschool De Regenboog komt de leefbaarheid van ’t Hooiland onder druk te staan omdat de kans aanwezig is dat ouders met jonge kinderen niet meer op ’t Hooiland gaan wonen. De wijkvereniging heeft aangegeven tegen het vertrek van de Regenboog te zijn en het schoolbestuur van Paraat heeft over het vertrek van de Regenboog geen overleg gevoerd met de wijkvereniging ’t Hooiland.” Het CDA wil dat er op korte termijn met het schoolbestuur, wijkvereniging ’t Hooiland en mogelijk andere betrokkenen een overleg wordt opgestart waarbij het scenario ‘handhaven Regenboog’ en andere vrij te kiezen scenario’s worden uitgewerkt waarin de thema’s leefbaarheid en verkeersveiligheid leidende thema’s zijn.

Ongepast
De PvdA vindt de toon van de motie van het CDA ongepast. “Sluiting van een school ligt gevoelig en de bevoegdheid ligt bij de scholen zelf. Wij steunen de motie niet.”, zegt Donderwinkel. De motie van OOG krijgt wel steun van de PvdA. NLog steunt de motie van OOG. De motie van het CDA krijgt geen steun omdat deze niet bij het onderwerp hoort, zo zegt Klein Gunnewiek. De VVD is tegen beide moties. De partij is van mening dat de motie van het CDA de aanleg van een veilige oversteek zou vertragen. D66 stemt wel in met de motie van OOG maar niet met de motie van het CDA. OOG stemt in met de motie van het CDA en het CDA steunt op haar beurt de motie van OOG. Leemreize van het CDA zegt zeer teleurgesteld te zijn in de houding van de PvdA, NLog en D66. “Deze partijen laten de wijk ‘t Hooiland gewoon zakken. Zeer teleurstellend en een gemiste kans. Overigens heeft de voorzitter van de wijkvereniging mij vanavond nog gezegd dat de vereniging tegen de verhuizing is en dat er geen enkele vorm van inspraak is geweest.”

Wethouder Karel Bonsen zegt van de wijkvereniging andere signalen te hebben ontvangen. Er zou geen bezwaar zijn tegen de vestiging op Het Hof. Het verkeersbesluit zal worden uitgevoerd met unanieme stemmen. De beide moties bij dit voorstel krijgen allebei een meerderheid en zijn dus aangenomen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden