VVD: meer particuliere huurwoningen, vooral in Lichtenvoorde

OOST GELRE - De druk op huurwoningen in de gemeente Oost Gelre is hoog, zeker in Lichtenvoorde. Reden voor de VVD om een motie in te dienen waarin het college wordt verzocht om druk te zetten op de ontwikkeling van huurwoningen. “De prestatieafspraken van de woningcorporaties De Woonplaats en ProWonen hebben tot op heden nog steeds niet geleid tot de wenselijke uitbreiding van de huurwoningvoorraad, terwijl we als gemeente wel een garantstelling hebben voor de corporaties van ruim 37 miljoen euro”, zo zegt VVD’er Frank Boschker. “Er zijn voor de woningcorporaties momenteel geen geschikte locaties in beeld. Tegelijkertijd zien particuliere initiatiefnemers mogelijkheden om gronden of locaties in te zetten voor de bouw van huurwoningen waarbij afspraken gemaakt kunnen worden om deze langjarig beschikbaar te stellen voor de huur. Dat levert een bijdrage aan het vergroten van het aanbod van huurwoningen.” De VVD wil dan ook dat het college particuliere initiatieven op het gebied van het bouwen van huurwoningen verder aanjaagt en ondersteunt. “Zodat volop ruimte en mogelijkheden worden geboden om huurwoningen te ontwikkelen die langjarig ter beschikking komen voor onder andere onze jongeren en senioren”, zo luidt de oproep.

Door Kyra Broshuis

Taak van woningcorporaties
De PvdA vindt dat er met die particulier initiatieven een verkeerd signaal wordt afgegeven aan de woningcorporaties: “Dan lijken we ermee akkoord te gaan dat de corporaties niet meer leveren. We willen juist graag meer druk op die instellingen om sociale huurwoningen te realiseren”, zegt Klein Tank. “Ik ben het eens met de oproep maar we moeten ook de corporaties beter in stelling brengen.” Ook OOG vindt het juist een taak van de corporaties en zou eventueel alleen willen instemmen met de motie als het specifiek om woningen onder de huursubsidiegrens gaat. Voor het CDA is het een overbodige motie. “We hebben een menukaart voor particuliere initiatieven. Huurwoningen is heel duidelijk een taak van de woningcorporaties. Van NLog had de motie echter nog wel wat scherper gemogen: “We weten wat de corporaties voor de komende jaren voor ons in petto hebben en dat is zo goed als niets. Er moet meer gebouwd worden, ik steun de motie”, zegt Klein Gunnewiek. Er is ook steun van D66: “Het gaat om de opdracht voor het college en die kunnen we van harte ondersteunen.”

Daarmee redt de motie het niet want OOG en CDA stemmen tegen. Het voorstel wordt verworpen met 12 stemmen tegen en 9 stemmen voor.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden