Verontrustende situatie rond Hulshof / Vitelco Leerlooierij

Naar aanleiding van de rook of de stoom die afgelopen week uit het dak van Vitelco spoot en de radiostilte van het college wil ik graag mijn verontrusting uitspreken over de gezondheid in de buurt.

De buurt is al meerdere malen in gesprek geweest met de gemeente maar de gemeente lijkt met handen gebonden aan de fabriek Vitelco, voorheen Hulshof. De heer Hulshof was de directeur, de zoon van.., degene die ridderlijk is onderscheiden voor de stank die hij achtergelaten heeft in Lichtenvoorde. Zijn motto was altijd: ‘een win-win situatie creëren’ en dat heeft hij gedaan. Zelf ver weg gaan wonen ver van de stinkfabriek en van de zuivering aan de Boschlaan. Daarnaast de gemeente het gevoel geven dat hij met de gemeente meedenkt. Hij strijkt de subsidies op en laat Lichtenvoorde achter met de stank. Daarnaast kan de gemeente niet van de leerlooierij af omdat zij via de zuivering de warmte onttrekt voor het verwarmen van het gemeentehuis en het zwembad. En ja, dit alles is bekostigd door subsidies van het Rijk en de gemeente. De heer Hulshofs Win-win situatie creëren over de rug van de burgers.

Ik begrijp niet dat de gemeente niet mee wil werken met een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van dit bedrijf. Er wordt al jaren een rode stof gevonden in de nabijheid van dit bedrijf waar tevens kinderen naar school gaan en sporten. Onderzoekers kunnen de filters van de luchtbehandeling van de sporthal laten controleren maar dit vindt de gemeente niet nodig, terwijl er veel mensen gebruikmaken van de sporthal. Gezondheid lijkt minder belangrijk te zijn dan een fabriek waar hooguit 40 personen werkzaam zijn. Nee, deze fabriek en de leveranciers zijn belangrijker dan de honderden omwonenden die dagelijks in de geur/stank en misschien wel zware metalen zitten die neerdwarrelen in de tuinen van omwonenden. Nu wil de gemeente een nieuwe vergunning afgeven voor deze fabriek midden in een woongebied. In andere gemeentes zijn juist deze fabrieken verplaatst naar de industrieterreinen omdat deze voor veel overlast zorgen. Ik heb er dan ook geen enkel vertrouwen in dat het beter gaat worden met aanpassingen die maar voor de helft worden doorgevoerd. De ruwe huiden waar de kadaverlucht vandaan komt, worden nog steeds in de openlucht gelost. Dit probleem bestaat al vanaf het begin van de fabriek en de gemeente heeft hierop nooit gehandhaafd. Bovendien gaat de fabriek 24 uur per dag draaien dan van 8.00 tot 17.00 uur. Ook hierop is nooit gehandhaafd. Bij de veehouders in het buitengebied moeten de kadavers gekoeld neergelegd worden om de stank en rottingsproces tegen te gaan, maar bij een looierij hoeft dit schijnbaar niet. Deze investering zou niet opwegen tegen de productkosten, vinden Vitelco en de gemeente, terwijl een leerlooierij onder dezelfde milieu-eisen vallen als een agrariër.

Er hadden in het verleden al meer aanpassingen kunnen en moeten gebeuren maar de gemeente heeft het hierin laten afweten en heeft het belang van de werkgelegenheid belangrijker gevonden dan de milieuaspecten en om de omgevingseisen na te leven. En dit handelen doet de gemeente nog steeds. De Omgevings-Dienst Achterhoek ODA die door de gemeenten is aangesteld voor de controle en het naleven van de wetgeving, kan weinig doen omdat deze fabriek mag draaien op een verouderde vergunning van 2002. Dit komt in de praktijk erop neer dat deze fabriek zich aan de wetgeving houdt en dus meer stank en overlast mag produceren dan dat vandaag de dag is toegestaan. Er is geen één bedrijf die dit voor elkaar krijgt maar in deze gemeente kan dit blijkbaar. Laten wij met z’n allen geen illusie maken dat de politiek van de gemeente hier iets mee doet. Hoezo handjeklap tussen VVD en CDA. Er wordt hier politiek bedreven voor de korte termijn en niet naar het welzijn van de burger gekeken. En ja, de fabriek staat er veel langer maar de afgelopen jaren is de stank en geuroverlast sterk verergerd. Dit wil niet zeggen dat je niet naar de bevolking hoeft te luisteren en dáár naar probeert te handelen?

Dus politiek denk goed na wanneer je een vergunning afgeeft waarbij de effecten weinig tot niets opleveren en waarbij niet aan het welzijn en gezondheid van de omwonenden wordt gedacht. Misschien kan de heer Hulshof nog een win-win situatie creëren bij de verschillende instanties zodat deze fabriek verplaatst kan worden naar het industrieterrein waar deze ook hoort. Waar deze fabriek aan de juiste normen kan gaan voldoen wat uitstoot, geur en gezondheid betreft. De oplossingen die er bij een nieuwe vergunning moeten worden doorgevoerd, zullen weinig tot geen effect hebben. Ook een hoge schoorsteen zal alleen maar meer omwonenden treffen met deze stank en rode stofdeeltjes. Dit zal toch niet de bedoeling van de gemeente kunnen zijn? Zelfs de betreffende instanties geven aan dat er omwonenden in de stankcirkel blijven wonen en werken ondanks dat alle maatregelen doorgevoerd zouden worden. Daarnaast is onze gezondheid in gevaar gezien de stoffen die in de lucht zitten en die door het riool gaan. Daarbij komt nog bij dat er veel water wordt onttrokken uit de bodem en hierdoor verdroging van de buurt ontstaat. Maar niet alle aanbevelingen worden doorgevoerd omdat dit financieel niet haalbaar is voor Vitelco en dus wordt er maar een gedeeltelijke aanpassing gedaan waardoor het uiteindelijk weinig effect zal hebben.

Dus al met al blijf ik een verontruste buur en medeburger van Oost Gelre.


André Reuvekamp, kerngroep buurt Vitelco


Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden