<p>Mariënhof in Lichtenvoorde. Foto: Mark Ebbers</p>

Mariënhof in Lichtenvoorde. Foto: Mark Ebbers

Molenberg, Mariënhof en Marianum druk met hun luchtkwaliteit

OOST GELRE - Ventilatie in publieke gebouwen, het is een hot item in deze coronatijd. Ook Oost Gelre heeft ermee te maken. Hoe gaan zorginstellingen en scholen ermee om? Deze week aandacht voor verzorgingshuizen De Molenberg in Groenlo en Mariënhof in Lichtenvoorde en voor scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Marianum, met vestigingen in beide kernen.

Door Mark Ebbers

Aangepast ventileren op Marianum
Muriel van Brenk, communicatiemedewerker van Marianum, vertelt over maatregelen die de Stichting Carmelcollege de afgelopen maanden heeft genomen op het gebied van ventilatie en luchtkwaliteit. Marianum valt onder het Carmelcollege, waarbij dertien (middelbare) scholen met bijna vijftig locaties zijn aangesloten.
“Vanaf juni zijn alle Carmel-scholen, dus ook de vestigingen van Marianum in Groenlo en Lichtenvoorde, aangepast gaan ventileren: alle klimaatinstallaties staan zo lang mogelijk aan, waardoor zoveel mogelijk verse buitenlucht naar binnen komt, en gebruikte binnenlucht naar buiten gaat. Airco’s, ventilatoren en recirculatiesystemen zijn uitgeschakeld en/of worden niet gebruikt. Deze mogen alleen gebruikt worden als er maar één persoon in een ruimte aanwezig is. Medewerkers luchten regelmatig de leslokalen.”

Inventarisatie en inschatting
In augustus en september zijn op de scholen de ventilatiemogelijkheden en de luchtkwaliteit geïnventariseerd. Van Brenk: “We willen benadrukken dat de luchtkwaliteit op zich niets zegt over de risico’s op verspreiding van het coronavirus. Dat hangt vooral samen met ons eigen gedrag. Goede ventilatie kan wel meehelpen om de risico’s te verminderen. Daarom heeft Stichting Carmelcollege de ventilatiemogelijkheden en de luchtkwaliteit in kaart gebracht. De conclusie van dit onderzoek is dat er niet van alle gebouwen genoeg informatie is om de luchtkwaliteit goed te kunnen meten. Wel is er een inschatting gemaakt van de verwachte luchtkwaliteit. Dit is een schatting, maar geen definitieve uitkomst.”

Meten is weten
Er moet dus meer onderzoek komen: “Meten is weten. Daarom willen we weten hoeveel koolstofdioxide (CO2) er in onze gebouwen en lesruimtes aanwezig is. We weten dan per gebouw en/of per lesruimte of de luchtkwaliteit aan de eisen voldoet.”
Vanaf oktober wordt er dan ook onderzocht en gemeten. “Stichting Carmelcollege hangt de komende tijd ook in de Marianumgebouwen CO2-meters op, die continu de luchtkwaliteit meten. De meetresultaten worden automatisch geregistreerd. Om het onderzoek te kunnen doen, moeten we vastleggen welke normen we gaan gebruiken. De GGD heeft hiervoor kaders opgesteld die we gaan gebruiken. Als de resultaten voldoende zijn, dan is er geen verdere actie nodig. Als er (te) veel CO2 is, gaan we kijken naar de beste mogelijkheden voor die ruimte.”

Mariënhof voldoet
Robin Speelman is vastgoedbeheerder van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK): “Wij hebben bij Marga Klompé veel verschillende gebouwen, veel ervan zijn de afgelopen tien jaar nieuw gebouwd. In Oost Gelre hebben we twee locaties: De Molenberg in Groenlo en Mariënhof in Lichtenvoorde. Laatstgenoemd gebouw is vrij nieuw (2012) en heeft een moderne installatie met mechanische ventilatie die voldoet aan de normen van het bouwbesluit. Daarnaast hebben we, vanwege de aangescherpte adviezen, een aanvullend ventilatieadvies opgesteld voor de locatie. Dit zal deze week worden gedeeld met de locatiemedewerkers. Het komt erop neer dat in de ruimtes waar meerdere mensen verblijven, zoals de gemeenschappelijke huiskamers, we meerdere keren per dag aanvullend gaan luchten om de lucht zo extra te verversen, naast de verversing via de mechanische ventilatie. Daarnaast hebben we alle installaties samen met onze onderhoudspartner Wassink nagelopen op de juiste instellingen en zorgen we voor de continuering van onderhoud, zoals het vervangen van filters etc. We hebben de instellingen zo aangepast dat er een lichte onderdruk heerst in de bewonersappartementen, zodat bij een mogelijke besmetting de lucht het bewonersappartement niet verlaat via de gangen, om verdere verspreiding tegen te gaan.”

De Molenberg complexer
In de veel grotere locatie van SZMK in Groenlo is de situatie problematischer. Speelman: “In De Molenberg is de situatie complexer. Door de ouderdom en de vele verbouwingen zijn er diverse systemen actief, van simpele afzuigsystemen met natuurlijke ventilatie tot moderne mechanische ventilatiesystemen. Een paar inpandige ruimtes in de kelder van De Molenberg hebben we als verblijfsruimte voor meerdere personen moeten afraden vanwege beperkte ventilatiemogelijkheden. Hier zijn trouwens geen ruimtes bij voor bewoners. Alle bewonerskamers/appartementen en overige verblijfsruimtes voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Ook voor De Molenberg is een ventilatieadvies opgesteld waarin staat dat ruimtes waarin meerdere bewoners aanwezig zijn regelmatig extra gelucht moeten worden, naast de reeds aanwezige voorzieningen. Op de verpleegafdelingen is ook een lichte onderdruk gecreëerd op de bewonerskamers.”

Blijven informeren
Speelman en zijn mensen blijven zich informeren: “In het algemeen houden we de richtlijnen van het RIVM aan, maar we blijven ook op de hoogte van de diverse landelijke ontwikkelingen rondom de verspreiding van het virus via de lucht. Indien nodig zullen we de systemen hierop anders inregelen binnen de mogelijkheden.”

Volgende week: ventilatie in de coronatijd op de basisscholen in Oost Gelre.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden