Gemeente moet bevoegd gezag zijn bij bomenkap N-wegen

OOST GELRE - Landelijk moet er 37.000 ha extra bos worden aangelegd. De provincie Gelderland zal tussen de 4000 en 5000 ha moeten realiseren. In de gemeente Oost Gelre is weinig bos aanwezig en dat is voor OLW en de PvdA aanleiding het college op te dragen extra in te zetten op boom- en bosaanplant .

Door Kyra Broshuis

Extreme droogte
“Bomen en bossen in onze gemeente hebben al 3 jaar moeten lijden onder extreme droogte, en daardoor hebben verschillende bomen het loodje gelegd. Bomen en bos komen het toerisme, de recreatie en het welzijn van onze burgers ten goede. Ze hebben ook een gunstig effect op biodiversiteit, klimaat, hittestress, stadsschoon en landschapspracht”, zeggen Wallerbos van OLW en Klein Tank van de PvdA. “Er zijn diverse subsidieregelingen en ondersteuningsprogramma’s die kunnen worden ingezet om extra bomen en bos aan te planten of bestaande boomstructuren te versterken. Wij willen dat het college een ‘Bomennota’ opstelt waarin wordt aangegeven hoe de boom- en bosaanplant in onze gemeente actief gestimuleerd kan worden.”

Coalitiepartijen CDA en VVD zijn het er niet mee eens ook NLog stemt tegen en dus haalt de motie geen meerderheid en wordt verworpen.

Niet zomaar kappen langs N-wegen
Een andere motie van OLW en PvdA haalde het wel, unaniem zelfs. Die motie gaat over de de bomenrijen langs de N-wegen die nu door de provincie Gelderland gekapt mogen worden. “De gemeente Oost Gelre heeft daarbij geen enkele bevoegdheid. Wij vinden dat de gemeente zelf moet kunnen oordelen en beslissen of bomenrijen langs de N-wegen in Oost Gelre wel of niet gekapt mogen worden”, zeggen Wallerbos en Klein Tank. De motie draagt het college op om te onderzoeken hoe zij een vergunningplicht kan invoeren voor het kappen langs N-wegen zodat Oost Gelre zelf het bevoegd gezag daarover heeft.

Unanieme instemming van de overige partijen en de motie is dus aanvaard.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Wat vindt u? Moet het uiterlijk van Zwarte Piet veranderen?Reageren!