VVD: bouwprocedures vereenvoudigen

OOST GELRE - Ruimte om te bouwen, één van de speerpunten van de VVD. Maar het gaat niet altijd even snel, procedures duren lang en vergunningen laten op zich wachten. Reden voor de VVD om een motie in te dienen om de trajecten te bespoedigen.

Kees Porskamp: “In Oost Gelre staan initiatiefnemers te popelen om te investeren in vastgoed in onze gemeente. Wij horen van hen dat de procedures rond bestemmingsplanwijzigingen stroperig en langzaam verlopen. Een meer klantvriendelijke benadering zou de investeerder tijd en geld kunnen besparen. Daarnaast kan de werkdruk bij de afdeling ruimtelijke ordening verlaagd worden als de initiatiefnemer zorgt voor het aanleveren van het bestemmingsplan. Als de initiatiefnemer de kosten hiervoor voor zijn of haar rekening neemt, hoeft er geen dure inhuur plaats te vinden bij de gemeente. Daarom roept de VVD op om de klantbenadering binnen ruimtelijke ordening op dezelfde wijze te doen als binnen andere gebieden; één traject, één persoon. Dit vooral om de communicatie naar de initiatiefnemer toe te verbeteren en te bespoedigen. Als we de mogelijkheid bieden om zelf een een (ontwerp) bestemmingsplan aan te leveren, kan de procedure behoorlijk versneld worden.”

De motie kan rekenen op steun van het CDA, PvdA en OLW. D66 en OOG zijn tegen maar het voorstel is aanvaard met 5 stemmen tegen en 16 stemmen voor.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Wat vindt u? Moet het uiterlijk van Zwarte Piet veranderen?Reageren!