PvdA wil beleid voor kringlooplandbouw

OOST GELRE - De provincie Gelderland wil een duurzame en toekomstbestendige landbouw stimuleren en agrariërs steunen in de overgang naar kringlooplandbouw. De gemeente Oost Gelre blijft de schaalvergroting van intensieve veehouderij echter faciliteren en kende zelfs een forse groei van het aantal varkens. Dat zegt Richard Klein Tank van de PvdA.

Grote investeerders
“Bij bedrijfsuitbreiding van intensieve veehouderijen gaat het in steeds meer gevallen niet meer om traditionele gezinsbedrijven, maar om tweede of derde bedrijven van grote investeerders. De actuele problemen zoals het stikstofdossier en de risico’s voor de volksgezondheid maken een verdere groei van de intensieve landbouw niet wenselijk. Daarom moet er duidelijk gemeentelijk beleid komen voor de toekomst van de landbouwsector waarbij grondgebondenheid en een verleggen van de nadruk van kwantiteit naar kwaliteit gewenst is.” De PvdA wil een Omgevingsvisie met toekomstgericht beleid voor kringlooplandbouw dat aansluit bij de provinciale en landelijke doelstellingen.

Dat zal voorlopig niet gebeuren want CDA, VVD en NLog stemmen tegen en daarmee haalt de motie geen meerderheid en wordt dus verworpen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Wat vindt u? Moet het uiterlijk van Zwarte Piet veranderen?Reageren!