PvdA en VVD repareren minimabeleid

Afgelopen week hield de gemeenteraad van Oost Gelre haar jaarlijkse begrotingsvergadering. Onderwerp van gesprek was de programmabegroting 2021 van het college met daarin de plannen voor volgend jaar. Deze begroting was voor de PvdA-fractie aanleiding om de bezuiniging op het minimabeleid die vorig jaar is doorgevoerd, weer te repareren. De PvdA vond hierbij de steun van de VVD-fractie. Samen dienden we tijdens de vergadering een amendement in op de begroting. Na een inhoudelijk debat bleek dat de gehele raad instemde met dit voorstel.

Individuele inkomenstoeslag
Vorig jaar moest er fors bezuinigd worden door de gemeente. Als onderdeel van een breed palet aan bezuinigingen is eind 2019 door de raad besloten om het gemeentelijk minimabeleid te versoberen en hier 42.000 euro op het jaarlijkse budget te korten. Dit gebeurde door het percentage inkomenstoeslag te verlagen van 115% naar 105%. Dat betekent dat de mensen die een inkomen hebben tussen 105% en 115% van het minimum inkomen niet meer voor deze toeslag in aanmerking kwamen. Daarnaast werden ook de bedragen die alleenstaanden, ouderen en echtparen jaarlijks kunnen krijgen aan inkomenstoeslag met ruim 100 euro verlaagd. De regionale cliëntenraad Participatiewet wees eind 2019 al op het feit dat mensen met een minimum inkomen in Oost Gelre zwaar getroffen werden door deze bezuiniging.

Meedoen aan de samenleving
De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die al enkele jaren een laag inkomen hebben. Door de huidige coronacrisis en de economische crisis waar we mee worden geconfronteerd is het voor deze mensen steeds moeilijker om financieel rond te komen en deel te blijven nemen aan de samenleving. Mogelijk zal die groep de komende jaren toenemen. Daarom is het positief dat de raad het initiatief van PvdA en VVD heeft omarmd, een streep gehaald heeft door de kortingen en de doelgroep weer heeft verruimd.


PvdA-fractie
Annelies Donderwinkel
Richard Klein Tank

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Wat vindt u?

Wat vindt u? Moet het uiterlijk van Zwarte Piet veranderen?Reageren!