<p>Erik Zandstra, hoofdtrainer van Longa '30. Foto: PR</p>

Erik Zandstra, hoofdtrainer van Longa '30. Foto: PR

(PR)

Amateurvoetbal de dupe van de coronamaatregelen?

Amateurvoetbal de dupe van de coronamaatregelen?

Door Theo Huijskes

GROENLO - Het vaderlandse amateurvoetbal voelt zich zwaar gedupeerd door de van overheidswege genomen coronamaatregelen. Daarbij dient wel direct aangetekend te worden dat er in dit land geen enkele voetbalclub is, die van mening is dat het amateurvoetbal geen op het coronavirus afgestemde regels moet worden opgelegd. Maar in algemene zin overheerst wel de constatering dat het amateurvoetbal, nota bene de meest beoefende buitensport in dit land, het in niet te bevatten omvang moet ontgelden.

Deze gedachtegang leeft niet alleen bij de clubs zelf in dit land, maar ook bij de KNVB, de overkoepelende sportbond die de belangen behartigt van maar liefst 1,2 miljoen actieve leden. In het verlengde daarvan was het in de afgelopen week Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB, die een pleidooi hield voor een ruimere en frisse coronablik. Van der Zee wil, zonder van negatieve uitlatingen beschuldigd te worden, graag dat het kabinet met betrekking tot het hoofdstuk amateurvoetbal gaat kijken wat er wel kan in plaats van wat er allemaal niet is toegestaan. Hij pleit ervoor dat de clubs in ieder geval gewoon in groepsverband moeten kunnen trainen. Dit laatste alleen al op basis van het gegeven dat er tot op heden in het Nederlandse amateurvoetbal nog geen enkel corona-besmettingsgeval is vastgesteld naar aanleiding van groepstrainingen op het veld en dus in de buitenlucht.

Ten behoeve van deze krant laten een drietal amateurvoetbalverenigingen in de gemeente Oost Gelre (Longa ’30, Grol en RKZVC) hun licht schijnen over de huidige situatie.

Het is op dit moment pappen en nathouden
Volgens Erik Zandstra, hoofdtrainer van Longa ’30, is het momenteel een tijd van pappen en nathouden. “Je kunt niet anders, omdat je vanzelfsprekend gebonden bent aan de richtlijnen van het RIVM. Toen werd aangegeven dat de groepstraining werd teruggebracht van vier naar twee spelers, hebben wij in overleg met elkaar besloten om de trainingen een tweetal weken stil te leggen. Uiteraard hebben de spelers trainingsschema’s meegekregen, zodat ze thuis met gebruikmaking van een brok zelfdiscipline aan het werk kunnen.” Zandstra voelt zich niet geroepen om kritiek te leveren op de van overheidswege genomen maatregelen. "Wij leven op dit moment nu eenmaal in een erg onzekere tijd. Daar heeft iedereen van ons mee te maken. Zo heb ik binnen mijn selectie reeds een speler gehad die positief is getest en daarnaast een aantal spelers die in de zorg werken, waarvoor extra waakzaamheid is geboden.” Met betrekking tot de voortzetting van de competitie geldt voor Zandstra maar één uitgangspunt en dat is dat te allen tijde moet worden voorkomen dat er sprake is van competitievervalsing. “Zo vind ik de keuze voor het spelen van een halve competitie al een vorm van vervalsing, zo ook de keuze voor het doorspelen tot in de maanden juli en augustus. De enige optie, die voor mij voldoet aan een eerlijke competitie, is het halverwege januari maken van een doorstart en doorvoetballen tot in de maand juni, waarbij voor de laatste vijf competitiewedstrijden een compleet, tegelijkertijd af te werken programma geldt.”

Als Grol blijven wij creatief bezig
William Krabbenborg, hoofdtrainer van Grol, zegt alle begrip te hebben voor het feit dat er in de huidige situatie geen wedstrijden gespeeld mogen worden en dat er daarom ook niet in groepsverband gereisd kan worden. Wel heeft Grollenaar Krabbenborg grote moeite met de vele beperkingen, die zijn opgelegd met betrekking tot de trainingen. “Alles op het gebied van het veldvoetbal vindt plaats in de buitenlucht. Een gezondere situatie dan dat is niet denkbaar. Bovendien heb ik nog niet gehoord of gelezen dat er in het amateurvoetbal besmettingsgevallen zijn voorgekomen.” Hoe verlopen de trainingen met het oog op de door de overheid opgelegde maatregelen? “Wij zijn wat dat betreft enorm creatief bezig. Ik heb het geluk dat wij bij Grol over een brede staf beschikken, zodat rekening houdende met de voorschriften veel trainingsvormen in kleine groepjes kunnen worden uitgevoerd. Zo hebben wij afgelopen zondag een succesvolle circuittraining kunnen organiseren en maken wij met ons allen gebruik van de door Grol in het leven geroepen pilot online-trainingen.” Wat de voortgang van de competitie 2020-2021 betreft, schaart Krabbenborg zich nadrukkelijk achter het door de KNVB voorgestelde plan B. “Dit betekent dat wij halverwege januari weer in competitie voetballen en vervolgens met een druk, volgeboekt programma doorgaan tot in de maand juni. Overigens ben ik ook zonder de coronacrisis voorstander van doorvoetballen in de maand juni. Laten we met ons allen hopen dat deze optie in de praktijk mogelijk wordt.”

De competitie volledig uitspelen
Ook Jeroen Spies, hoofdtrainer van RKZVC, is van mening dat ondanks de coronaperikelen de huidige competitie, ook al is dat tot ver in de maand juni, volledig uitgespeeld moet worden. “Wat mij betreft hoeft dat niet met de gebruikelijke nacompetitie, maar wel in samenhang met de competitie om de KNVB-beker. Wanneer wij halverwege januari het amateurvoetbalgebeuren opstarten, moet dat allemaal mogelijk zijn. Derhalve ben ik geen voorstander van half werk. Om bijvoorbeeld een kampioen of een degradant aan te kunnen wijzen, moet je wel een volledige competitie hebben afgewerkt en dat tevens op de juiste, eerlijke wijze. Daarbij dient er extra toezicht dan wel controle te zijn om competitievervalsing te voorkomen. Zo zou het in de huidige situatie bijvoorbeeld mogelijk zijn dat een club, die drie van haar beste spelers mist vanwege blessures, een afgelasting doorvoert met de reden coronabesmetting. Hierop zal adequate controle moeten worden toegepast”, aldus Spies, die aangeeft dat RKZVC nog geen besmetting heeft gekend en met uitzondering van onlangs een weekje rust gewoon heeft doorgetraind. “Natuurlijk wordt er in de huidige situatie in een geheel andere vorm getraind, maar dat wil niet zeggen dat wij niet bezig zijn. Zo werken wij met een GPS-systeem, zodat iedere selectiespeler ook een thuisprogramma kan afwerken. En daarnaast zorgen wij in het belang van de instandhouding van de onderlinge, sociale contacten ook voor andere activiteiten, zoals de organisatie van een survival of een quiz. Het is en blijft immers een teamgebeuren en dat ook ten tijde van deze coronacrisis.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden