Gemeentelijke Belastingen 2021; een overzicht

Gemeentelijke Belastingen 2021; een overzicht

OOST GELRE - De gemeentelijke belastingen voor 2021 zijn bekend. De inwoners van Oost Gelre gaan, als de raad akkoord gaat, volgens de onderstaande bepalingen betalen.

Door Kyra Broshuis

De Hondenbelasting wordt verhoogd met 2% en daarmee zien de tarieven als als volgt uit:

- Eerste hond: 54,92 euro

- Tweede en volgende honden: 85,23 euro per hond

- Kennel: 215,66 euro

De Rioolheffing gaat met 10 eurocent omhoog en bedraagt dan 1,30 euro per m3 water. Hiermee wordt een dekkingspercentage van 98% van de kosten bereikt. De Toeristenbelasting is voor 2021 vastgesteld op 1,33 euro per persoon per overnachting. Dat is een verhoging van 2%. Voor wat betreft de Onroerend Zaakbelastingen is het zo dat dat die met 4% stijgt. De WOZ-waardes van de woningen zijn gemiddeld met 6% gestegen. De WOZ-waardes van de niet-woningen zijn gemiddeld met 5% gestegen. Courante niet-woningen en agrarische bedrijven stijgen niet of nauwelijks. De OZB-tarieven voor 2021 worden als volgt: gebruikersbelasting niet-woningen: 0,163% (was 0,157%), eigenarenbelasting woningen: 0,141% (was 0,136%) en eigenarenbelasting niet-woningen: 0,186% (was 0,179%).

Tarieven voor afvalcontainer blijven gelijk
De Precariobelasting, de vergoeding voor het gebruik van openbare grond zoals bijvoorbeeld terrassen, gaat met 2% omhoog en de Reclamebelasting blijft gelijk. Voor wat betreft de Afvalstoffenheffing is het zo dat de kosten voor de verwerking van de afvalstromen van de huishoudens via het gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (DIFTAR) in rekening worden gebracht. Hiermee worden de burgers gestimuleerd het huisvuil zoveel mogelijk te scheiden, waardoor zij de kosten zo laag mogelijk houden. Het tarief voor 2021 dient verhoogd te worden om kostendekkend te zijn en geen beslag te leggen op de algemene middelen van de gemeente. Met de voorgestelde verhoging van het vastrecht is het tarief 2021 kostendekkend. Het vastrecht stijgt van 181,50 naar 187,50 euro per huishouden. Het tarief per containerlediging container restafval (240 ltr) blijft gehandhaafd op 5,84. Het tarief per containerlediging container restafval (140 ltr) blijft gehandhaafd op 3,60. Het tarief per vuilniszak in een ondergrondse container blijft gehandhaafd op 1,20 euro.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden