Voormalig Café Arink in Lievelde krijgt een nieuwe bestemming
<p>Samen met Daan den Older (midden) en Ben Freriks (rechts) overhandigt wethouder Marieke Frank de sleutel voor de metamorfose van het voormalige Caf&eacute; Arink. Foto: Theo Huijskes</p>

Samen met Daan den Older (midden) en Ben Freriks (rechts) overhandigt wethouder Marieke Frank de sleutel voor de metamorfose van het voormalige Café Arink. Foto: Theo Huijskes

(Theo Huijskes)

Voormalig Café Arink in Lievelde krijgt een nieuwe bestemming

'Lokaal voor Verlof’- Podium voor GOED voedsel -

Door Theo Huijskes

LIEVELDE - Met enig officieel betoon is woensdag 20 januari het startsein gegeven voor een nieuwe invulling van het voormalige Café Arink aan de Stationsstraat in Lievelde. Voor het startsein van dit met sociale en economische aspecten geïnjecteerde project, waren van gemeentewege wethouder Marieke Frank, alsmede ambtenaar Peter Ballast en daarnaast uiteraard de beide initiatiefnemers, te weten Daan den Older en Ben Freriks, naar Lievelde getogen.

Er is reeds een groot aantal jaren het nodige te doen over het zoeken naar een passende oplossing voor deze locatie. Daar waar in het verleden diverse al dan niet onderbouwde ideeën niet de eindstreep wisten te halen of zelfs niet in behandeling werden genomen, hebben nu een tweetal, enthousiaste initiatiefnemers overeenstemming bereikt met het gemeentebestuur van Oost Gelre. Het plan behelst het opzetten en inrichten van een FOOD gerelateerd centrum van het ‘Lokaal voor Verlof’ -Podium voor GOED voedsel-.

Daan ten Older, reeds vele jaren woonachtig in Lichtenvoorde, geeft aan dat het gehele traject is opgestart naar aanleiding van een redactionele beschouwing in de weekkranten Elna en Groenlose Gids van 19 maart 2015.

“In de tekst zat een soort oproep verweven die mij heeft aangespoord om in gesprek te gaan met een constructief facilitair team van de gemeente Oost Gelre. Dit heeft geleid tot het indienen van een burgerinitiatief. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij was om het markante pandje, dat in het begin van de 20ste eeuw werd gesticht door de familie Geers, niet verloren te laten gaan. De naam 'Lokaal voor Verlof' verwijst naar de bouwhistorie. Eind november 1930 namelijk diende architect Overink namens de familie Geers een aanvraag in bij de gemeente Lichtenvoorde voor het bouwen van een soort caféoverkapping met die naam. Na Geers waren het later ook de families Reijrink en Arink die er de horecascepter zwaaiden.” Aldus Den Older, die met betrekking tot de invulling van het belangrijkste onderdeel van het burgerinitiatief, te weten het thema Food(design), samenwerkt met compagnon Ben Freriks. Ben is onder andere bekend als initiator van de voedselcoöperatie ‘GOED-VOLK’ en woonachtig in Lichtenvoorde.

Sloop ternauwernood voorkomen
Fungeerde het café na sluiting als kantooronderdeel van de voormalige slachterij VOS, later Dumeco en VION, na het sluiten van VION in 2006 raakte het pand steeds verder in verval en dreigde de sloop. Terwijl de vergunning al was afgegeven, kon de sloop op advies van de gemeente en dat met ondersteuning van Lievelds Belang ternauwernood worden voorkomen. Daarmee bleef het karakteristieke pandje op het adres Stationsstraat 6 in Lievelde niet alleen in handen van de gemeente, maar daarnaast ook één van de oudste, tevens beeldbepalende gebouwen in Lievelde. Ook een pandje waarvoor nu een invulling moet komen die een aanvulling is op het uitgebreide voorzieningenpakket van Lievelde. Daarbij is het thema Food(design) een wezenlijk onderdeel van de plannenmakerij. Het is de bedoeling dat het totaal onder de structuur en het beheer van een stichting gaat vallen, waarbij alle voorkomende zaken en activiteiten met de gemeente worden afgestemd.

Bidbook ‘Atrium Lokaal voor Verlof’
“Na alle invullingen besproken te hebben, heeft ook de gemeente gekozen voor de nieuwe opzet FOOD in relatie tot streekproducten met als leidraad ‘Verleden, heden en toekomst’. Daarbij kwam het accent te liggen op de verschuiving van een dierlijk naar een plantaardig voedselpatroon. Zodoende kwam collega-initiatiefnemer Ben Freriks in beeld”, aldus Den Older.

“Met de drie fundamentele voorwaarden in de bagage, te weten economische haalbaarheid, continuïteit en mensen op afstand van de arbeidsmarkt , bleek hij na een aantal gesprekken de sleutel te zijn voor verdere haalbaarheidsstappen in het kader van een FOOD gerelateerd centrum van ‘Lokaal voor Verlof’. Ben is in staat om binnen de contouren van het project de mogelijkheden uit te werken voor een succesvolle exploitatie voor een ‘Educatie en informatie FOOD podium’, waar kennis en ervaring kan worden opgedaan met Indoor Farming. Op basis van vele architectonische onderzoeken met onder andere de gemeentelijke welstandscommissie is overeenstemming bereikt over de uitstraling, zoals vastgelegd in het Bidbook ‘Atrium Lokaal voor Verlof’. Over het oude pand komt een open glazen structuur.

Een door de gemeenschap gedragen initiatief
Tijdens een in het vierde kwartaal 2020 georganiseerd gesprek met afgevaardigden van de gemeente en Lievelds Belang is nog eens duidelijk gesteld dat het project ‘Lokaal voor Verlof’ als proces in Lievelde los staat van het conceptplan ‘Woonpark Vossenburcht’. Ook is tijdens dat onderhoud benadrukt dat naast de realisatie van het ‘Atrium voor Lokaal voor Verlof’ tevens het beheer van een openbaartoilet en een gewenste standplaats voor campers moeten worden gezien als een welkome bijdrage. Dit laatste zeker wat betreft de gehele uitstraling van de Stationsstraat, het regionaal knooppunt Stationsplein en het toekomstige ‘Woonpark Vossenburcht’.

Verantwoordelijk wethouder Marieke Frank geeft desgevraagd aan bijzonder blij te zijn met het genomen initiatief. “In alle opzichten mag deze invulling op voorhand al als succesvol worden aangemerkt. Niet alleen komt er spoedig een eind aan een locatie die inmiddels voor velen een doorn in het oog is, ook krijgt de gehele omgeving hier met het nieuwe plan een meer dan mooie invulling en uitstraling. Dit laatste zeker in combinatie met het te realiseren nieuwbouwplan Vossenburcht en de te creëren standplaats voor caravans. Dit kan wel eens een beeldbepalende locatie in de gemeente Oost Gelre worden.” Aangevuld door initiatiefnemer Daan den Older met de woorden: “Van Oost Gelre? Ik denk van de gehele Gelderse Achterhoek!”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden