Waarom de BMX-baan verplaatsen van de ene naar de andere woonomgeving?

Waarom de BMX-baan verplaatsen van de ene naar de andere woonomgeving?

In reactie op hetgeen wat door de gemeente Oost Gelre en de FCCL in de Gelderlander en de Elna is verwoord over de vermeende komst van de BMX-baan op het Eschpark willen wij, als vertegenwoordiging van de buurt Hofesch, Kerkhoflaan en Switbertushof, graag het een en ander toelichten.

Vooropgesteld, wij gunnen de FCCL een mooie nieuwe baan op een nieuwe plek, echter is het Eschpark hiervoor niet geschikt. Uit de locatiestudie die door de gemeente is gedaan naar de beste locatie voor de nieuwe BMX baan is het Eschpark als 'winnaar' uit de bus gekomen. De criteria die door de gemeente voor die locatiestudie zijn gebruikt, vinden wij niet objectief.

Wethouder Frank verwoordt in de Gelderlander dat het Eschpark het hoogst heeft gescoord in de locatiestudie. Door het op deze manier te stellen, lijkt het alsof het Eschpark er, ten opzichte van andere locaties als Flierbeek en MACL, met kop en schouders bovenuit steekt. Dat is niet waar. De wethouder vergat bijvoorbeeld te noemen dat het Eschpark in het criteria 'afstand tot de woningen' slechter scoort dan de locaties Flierbeek en MACL. Wij als buurt vinden dit een heel belangrijk en zwaarwegend punt. De gemeente hanteert een afstand van 50 meter tussen de baan en de eerste woning(en). Zij hebben daarbij in eigen voordeel gerekend. Niet de erfgrens maar de gevel is daarbij als meetpunt gebruikt. De afstand van 50 meter vinden wij daarom veel te weinig.

De FCCL in de persoon van voorzitter Gribbroek stelt in de Gelderlander dat er voldoende ruimte is voor de aanleg van een baan van wedstrijdformaat. In de volgende zin spreekt hij zichzelf eigenlijk ook weer tegen door te zeggen dat nog niet bekend is hoe het exacte parcours van de baan gaat verlopen.

Wij zijn van mening dat op het Eschpark helemaal niet voldoende ruimte is voor de aanleg van de BMX-baan. Opnieuw is men vergeten een belangrijk detail te noemen. Voor de aanleg van de BMX-baan is namelijk een deel van het (net vernieuwde) buitenterrein van het zwembad nodig. Dit wordt door de gemeente synergie genoemd! Wij noemen het landjepik.

In het door de gemeente gemaakte 'vlekkenplan' en 3D-ontwerp van de baan is geen rekening gehouden met de toeschouwers. Waar kunnen zij de wedstrijd volgen? Vanaf het trottoir aan de zijde van de tandartsen? In het ontwerp ligt de finish van de baan aan de kant van de Kerkhoflaan, waardoor toeschouwers de finish niet eens kunnen zien. Niet logisch toch? Als er geschoven moet gaan worden in het ontwerp vragen wij ons af welke gevolgen dit gaat hebben voor de directe woonomgeving, onze buurt. Komt de startheuvel dan vlak bij onze woningen? Met alle (geluids)overlast van dien!

Ook is in het ontwerp geen rekening gehouden met parkeren door de bezoekers. Zij zullen gebruik moeten maken van de parkeerplaats van het zwembad. De tennis- en zwemvereniging en het zwembad zullen bij evenementen en wedstrijden ook van deze parkeerplaats gebruik maken. Als buurt vrezen wij een onacceptabele toename van verkeer- en parkeeroverlast.

Waarom de BMX baan willen verplaatsten van de ene buurt naar een andere buurt? Meerdere buurtbewoners geven te kennen dat zij de locatie MACL veel meer geschikt vinden. Daar is meer dan voldoende ruimte voor de aanleg van de BM- baan en bijkomende faciliteiten. En, niet onbelangrijk, daar is geen 'buurt'.

Wat de gemeente in onze ogen ook geen objectieve partner in de locatiestudie maakt, is het gegeven dat zij belang hebben bij de vrijkomende huidige locatie van de BMX-baan. In de Elna viel al te lezen dat men hier graag woningen wil gaan bouwen.

Met de mogelijke komst van de BMX-baan op het Eschpark zal het in de loop der jaren ontstane natuurgebiedje met bijvoorbeeld uilen, spechten, ijsvogels en eekhoorns verloren gaan. Ook de net gerealiseerde en veel gebruikte hondenuitlaatplek zal weg moeten. Terwijl bijna 50 hondenbezitters via een petitie hebben aangegeven voor het behoud van dit hondenlosloopveldje te zijn. Naast hondenbezitters zijn er nog vele Lichtenvoordse burgers, die genieten van het Eschpark door hier te wandelen, vissen, mountainbiken, spelende kinderen en te schaatsen bij winterweer.

Als buurt zouden wij liever zien dat de huidige situatie blijft gehandhaafd of dat er een vlindertuin met wandelroutes wordt gerealiseerd. Deze invulling hoeft dan geen 600.000 euro (kosten voor aanleggen BMX-baan) aan gemeenschapsgeld te kosten maar komt voor de volle 100 procent ten goede aan de Lichtenvoordse bevolking, heeft geen licht- en luchtvervuilende elementen in zich en het behoud van de huidige flora en fauna is gewaarborgd.

De gemeente en de FCCL gaan met het voorstel voor haalbaarheid aan de raad in onze ogen voorbij aan de mening van een groot deel van de buurtbewoners. Uit een handtekeningactie is namelijk gebleken dat er een gering draagvlak is voor de komst van de BMX-baan op het Eschpark. Een aantal buurtbewoners was gevraagd om als gesprekspartner met de gemeente en FCCL in gesprek te gaan, een klankbordgroep. Gaandeweg is gebleken dat een groot deel van de buurt de komst van de BMX-baan op het Eschpark niet zag zitten. Niet haalbaar dus. Deze uitkomst past blijkbaar niet in de visie van de gemeente en de FCCL. Getuige de krantenartikelen en het feit dat men de haalbaarheid wil voorleggen aan de raad. Een tweetal leden heeft vanwege vorenstaande zelfs de functie in de klankbordgroep neergelegd.

Hoezo democratie! Hoezo constructief overleg! Wij zijn teleurgesteld in de houding van de gemeente! Kortom, het Eschpark is in onze ogen niet de beoogde nieuwe locatie voor de BMX-baan.


Actieve buurtbewoners Hofesch, Kerkhoflaan en Switbertushof

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden