D66 Oost Gelre wil geen tweede zonnepark bij de kern Zwolle

D66 Oost Gelre wil geen tweede zonnepark bij de kern Zwolle

Het belangrijkste agendapunt van de raadsvergadering van 9 februari ging over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Zonnepark Berkenhofweg in Groenlo. Om in 2030 in Oost Gelre energieneutraal te kunnen zijn, moeten er belangrijke beslissingen genomen worden. Om te komen tot grootschalige energieopwekking heeft de gemeenteraad een plan van aanpak aangenomen. In dit plan is voorzien dat ongeveer 2 procent van het totale oppervlakte van Oost Gelre ingezet gaat worden voor zonneparken. Dit komt neer op ongeveer 50 hectare. Uiteraard wel verdeeld over het gehele grondgebied van Oost Gelre.

Enkele maanden geleden heeft de gemeenteraad ook al ingestemd met een zonnepark aan de Hegemansweg in de kern Zwolle. Dit nieuwe zonnepark aan de Berkenhofweg komt ook in de buurt van Zwolle. Terwijl daarnaast ook de gemeenten Berkelland en Winterswijk ook op zoek zijn naar locaties voor zonneparken. De kans bestaat dat ook deze eventuele zonneparken tegen de randen van Zwolle aan komen te liggen.

De fractie van D66 heeft er al eerder bij het college op aangedrongen om tot meer spreiding over het grondgebied van Oost Gelre te komen van deze zonneparken en vooral in gesprek blijven met Berkelland en Winterswijk over een goede spreiding van deze parken. De inwoners van Zwolle hebben terecht grote bezwaren tegen dit zonnepark omdat de kans bestaat dat op termijn rondom Zwolle misschien wel 6 zonneparken verrijzen.

Ondanks dat wij voorstander zijn van enkele zonneparken op het grondgebied van Oost Gelre, hebben wij toch tegen deze verklaring van geen bedenkingen gestemd omdat wij, net als de inwoners van Zwolle, tegen deze ontwikkeling zijn. Uit de verklaringen van de insprekers bleek ook duidelijk dat ook zij een nieuw zonnepark in de buurt van Zwolle niet zien zitten. Dit vinden wij een terechte opstelling.


Namens de D66-fractie Oost Gelre

Jerry van der Meulen
06 – 40 60 61 71
r.vandermeulen@oostgelre.nl,

Linda van der Berg
06 – 20 66 35 04

Jarno Hilge
06 – 22 60 06 24

Leon Wiegerinck
06 – 53 42 44 39

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden