<p>Godfried Nijs, het nieuwe bestuurslid van Stichting Stadsmuseum Groenlo, bij de maquette van de circumvallatielinie. Foto: Theo Huijskes</p>

Godfried Nijs, het nieuwe bestuurslid van Stichting Stadsmuseum Groenlo, bij de maquette van de circumvallatielinie. Foto: Theo Huijskes

Godfried Nijs in bestuur Stichting Stadsmuseum Groenlo

Amateur-archeoloog is de geestelijk vader van de circum-vallatielinie

Door Theo Huijskes

LICHTENVOORDE/GROENLO - Wanneer hij -zittende in de ontvangstruimte van het Stadsmuseum in Groenlo- wordt geconfronteerd met de uitspraak ‘Geboren en getogen in Lichtenvoorde, maar verliefd op Grolle!’, laat Godfried Nijs gelijk weten dat een en ander gedeeltelijk overeenkomt met de waarheid. “Vergeet niet dat ik naast het geboren en opgegroeid zijn in Lichtenvoorde, er mijn arbeidzame leven heb doorgebracht en er nog steeds woon. Bovendien zet ik mij als oprichter vanaf begin 1990 al ruim dertig jaar achtereen met veel enthousiasme in voor de Archeologische Werkgroep als onderdeel van de Vereniging voor Oudheidkunde in Lichtenvoorde.”

Een drieluik van archeologische hoogtepunten
Maar ondanks deze toelichting kan dezelfde Godfried Nijs er niet omheen dat met name de geschiedenis van het vestingstadje Groenlo hem bij wijze van spreken dag en nacht bezighoudt. Dit laatste kan alleen al onderbouwd worden met een soort drieluik van hoogtepunten, waarvoor hij een grote inbreng had. Hierbij valt te denken aan het tweejaarlijkse internationale evenement De Slag om Grolle, waarvan hij als één van de initiatiefnemers een belangrijke grondlegger, noem het ambassadeur is. Een spektakel, waaraan landen uit de gehele wereld deelnemen en waarvan de achtste editie vanwege de corona pas in oktober 2022 is gepland. Daarnaast is Nijs de grote inspirator van het in woord en beeld brengen van de geschiedenis van de circumvallatielinie rondom Groenlo. Een circa 17 kilometer lange, unieke tot Archeologisch Rijksmonument gebombardeerde insluitingslinie, die tijdens de belegering van Grol in 1627 werd aangelegd door de troepen van Prins Frederik Hendrik. De derde component van genoemd drieluik is de herontdekking van een tweetal schansen, te weten de Engels Schans in Lievelde, gebruikt door de Engelse troepen tijdens het Beleg van Grol als een soort uitvalsbasis en daarnaast de Franse Schans tussen Groenlo en Lievelde.

Bestuurslid van Stichting Stadsmuseum Groenlo
Dat Godfried Nijs anno 2021 nog veel meer tijd kan wijden aan deze zaken en daarmee tevens aan alle samenhangende nieuwe initiatieven en activiteiten, heeft te maken met het feit dat hij eind 2020 op 59-jarige leeftijd is gestopt als groepsleerkracht bij de basisschool St. Joris in Lichtenvoorde. “Na 37 jaar voor de klas te hebben gestaan en te maken hebben gehad met tal van wijzigingen in het onderwijs, vond ik het een mooi moment om te stoppen”, aldus Nijs, die in 1986 trouwde met Barbara van Druten, de dochter van groenteboer Theo van Druten uit Groenlo. Het stel heeft twee zoons, te weten Pieter en Tom, die beiden in Utrecht wonen en in die omgeving ook werkzaam zijn. “Bovendien hebben wij onlangs gehoord dat wij ons eerste kleinkind, in dit geval een kleinzoon, mogen verwachten. En daar kijken wij vanzelfsprekend met veel plezier naar uit.”

Wat Nijs verder veel voldoening geeft, is het feit dat hij is gevraagd om in de functie van adviseur toe te treden tot het bestuur van Stichting Stadsmuseum Groenlo. “Eind vorig jaar werd ik door het bestuur uitgenodigd voor een gesprek, waarbij mij gevraagd werd om een boek samen te stellen over alles wat er zich in en rond Groenlo heeft afgespeeld in het historische jaar 1627. Tegelijkertijd diende zich het verzoek aan of ik een bijdrage wil leveren aan de totstandkoming, doelstelling en inrichting van het nieuwe ‘Museum 1627 -Het andere verhaal-‘ in De Oude Calixtus. En dit alles was natuurlijk niet aan dovenmansoren gericht, sterker gezegd, het komt als geroepen nu ik over meer vrije tijd beschik.”

'Veel steden
zagen hun
linie verloren
gaan als
gevolg van
nieuwbouw,
uniek dat die
van Groenlo
intact is
gebleven'


Met dank aan wijlen Joep van der Pluijm
“Wanneer je stilstaat bij de huidige ontwikkelingen inzake het nieuwe museum in De Oude Calixtus in Groenlo, mag de naam Joep van der Pluijm niet onvermeld blijven”, vindt Godfried Nijs. “Met name dankzij onze goede contacten over en weer, bewaar ik aan hem alleen maar fijne herinneringen. Hij heeft als amateurhistoricus en daarnaast als schrijver van talrijke boeken onvoorstelbaar veel voor Groenlo betekend en daarbij een grote indruk op mij gemaakt. Ik beschouw het dientengevolge als een grote eer dat ik samen met hem het boek ‘Kijk op de linie, op zoek naar de circumvallatielinie rondom Groenlo’ heb mogen maken. Daarbij mag niet onvermeld blijven dat Joep van der Pluijm een groot aantal originele documenten van destijds heeft getranscribeerd met het gevolg dat wij een veel gedetailleerder, maar ook veel genuanceerder verhaal van de belegering van 1627 in ons boek hebben kunnen opnemen. Verder mag het boek als uniek worden aangemerkt, omdat Groenlo één van de weinige steden in dit land, zo niet de enige stad is, die kan spreken over een intact gebleven linie. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld steden als Breda en ’s-Hertogenbosch, die hun linies verloren zagen gaan als gevolg van een explosieve groei van nieuwbouwwijken en daarmee gepaard gaande snelwegen en dergelijke.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden