‘Als de LTO de passie preekt, natuur pas op uw bomen’

Het lijkt wel of de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) zich de laatste tijd profileert als een deeltijdse natuurorganisatie, zoals blijkt uit enkele recente artikelen in de Groenlose Gids en de Elna.

De LTO zet het initiatief om de nesten van weidevogels te beschermen nogal flink in de verf maar geeft geen eerlijk antwoord op de vraag waarom er nog maar zo weinig weidevogels over zijn. Op zich is nestbescherming een prima actie en helaas noodzakelijk om de overgebleven weidevogels te beschermen. Ook al wordt het ontkend, de LTO weet ook dat een belangrijke oorzaak van deze drastische afname veroorzaakt wordt door het gebruik van landbouwgif in de intensieve landbouw. Door deze pesticiden wordt het natuurlijk evenwicht tussen bodemleven, insecten en weidevogels verstoord. Gelooft u echt nog dat de drastische afname van weidevogels veroorzaakt wordt door hongerige vossen?

Momenteel worden er in het Korenburgerveen kosten nog moeite gespaard om dit prachtige gebied te behouden. Vele miljoenen zijn beschikbaar gesteld om de schade, die de intensieve landbouw en veeteelt de afgelopen tientallen jaren daar hebben veroorzaakt, te verhelpen. Het is ontluisterend om te lezen dat de LTO min of meer beweert bij te dragen aan oplossingen voor natuurbehoud. Het blijven omkeren van oorzaak en gevolg slikt de eigen achterban misschien nog wel maar het merendeel van Nederland weet ondertussen wel beter.

Het zou de LTO sieren haar verantwoordelijkheid te nemen en echt te gaan meewerken aan structurele oplossingen voor natuur en milieu. De tijd is voorbij dat via ‘slim’ lobbywerk de natuurproblemen worden doorgeschoven in plaats van opgelost. Gelukkig liggen de problemen nu eindelijk duidelijk op tafel en zal politiek Den Haag niet langer kunnen wegkijken. De tijd van alleen maar praten is voorbij, er is dringend nood aan actie zodat er straks nog natuur en weidevogels overblijven voor de volgende generaties.


Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Rob Bongers
Voorzitter

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden