<p>Arjan en Mirjam Boomkamp voor het nieuwe bijgebouw op hun erf. Foto: Kyra Broshuis</p>

Arjan en Mirjam Boomkamp voor het nieuwe bijgebouw op hun erf. Foto: Kyra Broshuis

video

‘Het dak moet eraf!’

Familie Boomkamp plaatst filmpje als protest tegen gemeentebesluit

Door Kyra Broshuis

HARREVELD - Na lang getouwtrek met de gemeente Oost Gelre heeft de familie Boomkamp uit Harreveld nu een protestfilmpje online gezet. De titel ‘Het dak moet eraf!’ slaat op het feit dat de familie het dak van het nieuwe bijgebouw op hun erf moet verlagen. “Dit omdat het 110 centimeter te hoog is”, zegt de familie.

Bouw uitgesteld
In 2002 komen Arjan en Mirjam Boomkamp aan de Heideweg 7a wonen op het erf van de ouders van Arjan. In 2009 wil Boomkamp een nieuw bijgebouw plaatsen, onder andere om het bedrijf in te vestigen. “We moesten wachten op het nieuwe bestemmingsplan en kregen in 2013 een bouwvergunning. Helaas werd mijn moeder toen ziek en hebben we de bouw uit moeten stellen. We mochten pas bouwen als de constructieberekening was ingediend. We gingen uit van een stalen constructie en we hebben de berekening laten maken en afgegeven op het gemeentehuis. We kregen echter geen goedkeuring. Sterker nog; we hoorden niets”, zegt Arjan.

Na twee jaar een brief
In 2015 kreeg de familie bericht dat de vergunning zou verlopen. “We hebben toen direct een brief gestuurd dat we al gestart waren met de bouw. Die brief blijkt kwijt of niet aangekomen.” De familie besluit, omdat er geen goedkeuring voor de constructieberekening kwam, voor houten spanten te gaan in plaats van een staalconstructie. “Daarvoor moest de nok iets aangepast worden. De bouw werd 10% hoger. In 2017 kwam het dak erop en in 2019, ruim twee jaar later, kregen we ineens een brief van handhaving. Het dak was te hoog en moet afgebroken worden.” De familie is verbijsterd en neemt direct contact op met de gemeente. Na veel gesprekken is de uitkomst dat de dakconstructie aangepast moet worden en het dak er dus af moet. “En dat gaat ons 30.000 euro kosten.” Wat het meest steekt, is dat er wel overleg is geweest over andere mogelijkheden maar dat deze allemaal worden afgewezen. “En wij moeten telkens binnen 14 dagen reageren terwijl de ambtenaren zelf dossiers maanden laten liggen. Het is zo onduidelijk wat er nu wel of niet mag. We hebben zoveel verschillende ambtenaren gesproken en ze weten van elkaar niet waar ze mee bezig zijn.”

Voelt oneerlijk
Het nieuwe gebouw is een goed onderkomen gebleken voor vleermuizen en zwaluwen. “Dat heb ik bij de gemeente ook aangegeven maar dat blijkt nu ineens niet belangrijk te zijn. Dat terwijl we van de provincie een boete zouden krijgen als we het leefgebied van deze dieren verstoren.” De verplichte afbraak van het dak voelt oneerlijk, zo zegt de familie. “Het voelt alsof je fout parkeert en direct je rijbewijs kwijt bent in plaats van een boete. We zijn met drie opties gekomen om het gebouw in stand te houden en een win-winsituatie te creëren. Onze plannen worden echter niet eens in behandeling genomen. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente zo star is. Wij willen graag dat de gemeente ons gebouw legaliseert maar dat zou dan gezien worden als precedentwerking. Het afbreken van het dak staat echter niet in verhouding tot de kosten en de uitstraling die het pand dan krijgt.”

De regels
Als een bouwwerk gerealiseerd wordt zonder dat de nodige vergunning is verleend, is een gemeente in principe verplicht om daartegen handhavend op te treden. Dat betekent dat de gemeente op straffe van een last onder dwangsom kan verplichten het bouwwerk weer af te breken. Op de verplichting tot handhaving bestaan twee uitzonderingen: als er concreet zicht is op legalisatie en als de handhaving zodanig bezwarend is dat het onevenredig is in verhouding tot de met handhaving gediende belangen.

Wake-up call
Middels het filmpje op Youtube wil de familie nog eenmaal de schuur laten zien voordat deze, op last van de gemeente, wordt afgebroken. “Wij vinden dit zo onzinnig en we hopen dat de wethouders en ambtenaren een wake-up call te kunnen geven; zo ga je niet met burgers om. Onze insteek is altijd geweest er met de gemeente samen uit te komen. Daar staan we nog steeds voor open.”

Geen 110 maar 150 centimeter
Wethouder Marieke Frank legt uit dat het gebouw niet 110 maar 150 centimeter hoger is dan vergund. 10 procent zit namelijk al ingebouwd in de vergunning. “Ook is het zo dat wij geen vereiste ‘kennisgeving gereedmelding bouw’ hebben ontvangen. De familie heeft een heel ander bijgebouw gerealiseerd dan waarvoor ze een vergunning hadden aangevraagd en gekregen. Het betreft onder andere de dakvorm, nokhoogte, gevelindeling en oppervlakte. Het gebouw is daarbij veel hoger en ook groter geworden; 6,20 meter was vergund en het is 7,70 meter geworden.”

Niet de bedoeling
Legalisatie is dan ook niet aan de orde. “Vooral omdat een bijgebouw ondergeschikt moet zijn aan het hoofdgebouw en vanwege de grote afwijking van de maximaal toegestane hoogte willen we niet meewerken aan legalisatie van het bijgebouw. Door de hoogte en de omvang van het bijgebouw wordt deze ervaren als een nieuw hoofdgebouw op het erf. Wij kregen in januari 2020 de vraag of het bijgebouw kon worden verbouwd tot woning inclusief bedrijfsruimte, waarbij de bestaande woning terug zou worden gebracht naar één woning, met in de toekomst de bouw van een nieuw vervangend bijgebouw. Het is niet de bedoeling dat via een legalisatieverzoek twee vrijstaande woningen kunnen worden gerealiseerd. De mogelijkheid van woningsplitsing is bedoeld om een functie te geven aan een ‘oorspronkelijk boerderijgebouw’. Verandert de functie van dat gebouw, dan kan die (extra) woning niet elders worden ingezet. Dit zou tot extra verstening in het buitengebied leiden en een ongewenste precedentwerking tot gevolg hebben”, zegt Frank. “Verbouwen van het nieuwe bijgebouw tot woning zou misschien onder voorwaarden wel tot de mogelijkheden kunnen behoren, maar dan zou dit de enige woning op het perceel moeten zijn.”

Geen verandering
De familie Boomkamp heeft in april 2020 een schetsplan ingediend waarbij de nok van het bijgebouw was ‘afgeplat’ op een hoogte van 6,60 m. Door ‘het topje’ van het dak te halen blijft het volume nagenoeg ongewijzigd en daarmee blijft het bijgebouw niet in verhouding staan als bijgebouw tot de aanwezige woning als hoofdgebouw. De hellingshoek van de kap zou aangepast moeten worden om een verlaagd volume te krijgen. Frank: “In december 2020 ontvingen wij tenslotte een verbouwplan voor de gesplitste woning, waarbij het volume van het hoofdgebouw groter zou worden, maar waarbij het illegale bijgebouw ongewijzigd zou blijven. Omdat dit niets verandert aan het illegale bijgebouw bestond er voor ons geen aanleiding om dit bouwplan te beoordelen in het kader van het handhavingstraject voor dat bijgebouw. Immers, hiermee blijft het bijgebouw bij de woning aanzienlijk hoger dan de maximale maten voor een bijgebouw bij een woning in het buitengebied.”

Handhavingstraject
De gemeente is verplicht tot handhaving, zo legt de wethouder uit. “Dergelijke overtredingen, bouwen in strijd met de bouwvergunning, nemen we zeer serieus. De overheid heeft een beginselplicht tot handhaving. Het mag verder ook niet zo zijn dat illegale bouw wordt beloond. We hebben de familie Boomkamp ook dit voorjaar nogmaals de tijd gegeven om tot een aanvaardbare aanpassing van de bebouwing te komen, maar we komen er niet uit. Dan rest ons helaas niets anders dan handhaven van de vergunning.” In april is een definitief besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom genomen. Hierin is een aangepaste, ruimere begunstigingstermijn opgenomen, die loopt tot 31 augustus 2021.

 Video: familie Boomkamp

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden