<p>Geen woningen op de hoek Pastoor Scheepersstraat/Kapelweg in Vragender door mogelijke archeologische resten in de grond. Foto: Kyra Broshuis</p>

Geen woningen op de hoek Pastoor Scheepersstraat/Kapelweg in Vragender door mogelijke archeologische resten in de grond. Foto: Kyra Broshuis

Nieuwbouwplan Vragender gaat niet door

Mogelijk archeologische resten gooien roet in het eten

Door Kyra Broshuis

VRAGENDER - Geen woningen op het stuk grond op de hoek van de Pastoor Scheepersstraat en de Kapelweg. De gemeente Oost Gelre wilde deze locatie kopen als woningbouwlocatie maar de raad stemt niet in. Vorig jaar was al het voorkeursrecht gevestigd op deze locatie. De afgelopen maanden is er onderhandeld om deze locatie te verwerven en er was al overeenstemming bereikt over de aankoop.

Maximaal 60 centimeter
Mogelijke archeologische vondsten gooien echter roet in het eten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het zeer waarschijnlijk is dat er belangrijke archeologische resten in de grond zitten. Volgens de wet moeten archeologische resten bij voorkeur in de grond blijven liggen. Het onderzoeksrapport geeft als aanbeveling de bodemingrepen te beperken tot een diepte van maximaal 60 centimeter. Normaliter is dat te ondiep om een huis op te funderen, tenzij er gekozen wordt voor een paalfundering met ringbalk. Bouwen kan dus maar het financiële risico voor de mogelijk extra kosten voor de bouw liggen bij de koper. CDA’er René Plaggenburg is verbijsterd: “Zo kunnen we niet omgaan met de bewoners. De financiële risico’s zijn veel te groot en daar worden de vele gegadigden en starters de dupe van. Ik heb daar heel veel moeite mee!”

Toch in stemming gebracht
De PvdA had al eerder aangedrongen op een vooronderzoek naar de archeologische waarde alvorens het perceel aan te kopen. Dat vond de wethouder niet nodig maar het raadsvoorstel werd wel voorzien van een nieuwe passage waarin melding wordt gemaakt dat de kosten voor aangepast bouwen voor de koper zijn. Tijdens de raadsvergadering opteren meerdere fracties voor aanhouden van het voorstel maar wethouder Bonsen wil het toch in stemming brengen. “Je kunt altijd bouwen, je moet alleen de manier van bouwen aanpassen.”

Zoeken naar nieuwe mogelijkheden
“Nu wordt Vragender de dupe omdat het risico naar de koper wordt geschoven. Wij stemmen tegen omdat we starters niet de pas af willen snijden. Dit kan niet de bedoeling van de gemeente zijn. Er zijn projecten waar we het risico wel nemen en nu doen we dit? Onbegrijpelijk”, zegt Plaggenburg. Ook de VVD, PvdA, NLog, OOG, en OLW stemmen tegen. Alleen D66 is voor. Het voorstel is verworpen.

Wethouder Bonsen zegt nu in Vragender te kijken naar andere mogelijkheden. “Maar dat geeft helaas wel vertraging in de woningbouw en dat vind ik jammer.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden