Lichtenvoordse megawindmolens en een financieel achteruit boerende gemeente

Graag informeert OLW u weer kort over de belangrijkste punten tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering.

Lichtenvoordse megawindmolens?
Tijdens de raadsvergadering werd, na kritische vragen van OLW, opeens pijnlijk duidelijk dat de gemeente Aalten vrijwel eenzijdig de mogelijkheden gaat creëren om de bestaande windmolens aan de rand van Lichtenvoorde (windpark Hagenwind) in hoogte vrijwel te verdubbelen…….
Een zeer zorgelijke ontwikkeling want dit zal ongetwijfeld enorme negatieve consequenties hebben voor de leefbaarheid in geheel Lichtenvoorde. Verantwoordelijk wethouder Porskamp is de laatste jaren meerdere malen door gemeenteraadsleden en door burgers uit Lichtenvoorde gewaarschuwd voor het feit dat de gemeente Aalten de belangen van Oost Gelre, en met name die van de burgers van Lichtenvoorde, niet serieus neemt. Ook heeft de raad al in 2019 aan wethouder Porskamp gevraagd om een pro-actievere houding richting Aalten in te nemen m.b.t. de windmolens, maar zijn reactie daarop was nogal laconiek. Ook nu blijkt dat wethouder Porskamp zich door de gemeente Aalten in slaap heeft laten sussen en Lichtenvoorde in de toekomst kan worden opgescheept met overlast van enorme Aaltense windmolens.
Maar……in plaats van dat wethouder Porskamp nu alsnog met spoed de gemeente Aalten op het matje roept, houdt hij vol dat dat hij geen invloed kan uitoefenen op het beleid in Aalten, wat natuurlijk grote onzin is. Want juist de door zijn VVD zo geroemde Achterhoekse samenwerking moet hij nu maar eens vol gaan inzetten om dit megawindmolen-onheil voor Lichtenvoorde af te wenden. Ons standpunt: windmolens zijn helaas ook in de Achterhoek nodig om de klimaatverandering tegen te gaan, en om o.a. een teveel aan zonneparken te voorkomen. Maar qua bouwhoogte vindt OLW dat we niet verder moeten gaan dan de bestaande molens aan de rand van Lichtenvoorde.

Een financieel achteruit boerende gemeente
Het VVD/CDA- college legde tijdens de raadsvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het jaar 2020, door middel van het jaarverslag en de jaarrekening 2020. OLW moest hieruit helaas weer de conclusie trekken dat we als gemeente voor het vijfde opeenvolgende jaar financieel achteruit boeren. Weer onttrekt het CDA/VVD- college een fors bedrag uit de gemeentelijke reserves, waarmee men het werkelijke financiële tekort probeert te verdoezelen. Ook de schuldpositie van de gemeente nam in 2020 toe terwijl wederom een forse OZB-verhoging richting de burger werd doorgevoerd (wat wederom ook in 2021 gaat gebeuren). Het is wel te gemakkelijk om alle schuld van deze negatieve financiële spiraal bij het college neer te leggen, want de hoog opgelopen zorgkosten versus de vergoeding die we daarvoor ontvangen vanuit Den Haag zijn daaraan mede debet. Er lijkt gelukkig eindelijk landelijke erkenning te komen voor een structurele financiële compensatie van die gestegen zorgkosten, waardoor er hopelijk volgend jaar wellicht weer een echt positief financieel resultaat valt te melden.


Namens de fractie van OLW
Paul Wallerbos
Onafhankelijke Lijst Wallerbos

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden