Geblunder van het college

Geblunder van het college

Zonneparken
Behalve de discussie over zonneparken waarbij besloten is om ieder geval de omgeving mee laten denken en zelf met plannen te laten komen die beter bij hun wensen en verwachtingen aansluiten. Daarnaast hebben we er weer op aangedrongen dat wethouder Porskamp met Liander om de tafel moet, om meer netwerk aan te leggen, zodat wij ook in heel Oost Gelre zon op industriedaken kunnen aanleggen. Zonder dit netwerk is dat op dit moment niet mogelijk. Met het gevolg dat o.a. buurtschap Zwolle overspoeld wordt met zonneparken van drie gemeenten.

Woningbouw Harreveld
Voor de Looweg in Harreveld ligt er een kant en klaar plan. Dit plan had in de commissie al als hamerstuk kunnen gelden, ware het niet dat het NLOG in de raad nog uitgebreid wilde bediscussiëren of het groenstrookje niet te groot was. Als het aan ons ligt, en dat is ook gebeurd. Bouwen naar de behoefte van de kernen, de schop erin en d’ran. Er is behoefte aan woningen voor o.a. starters.

Woningbouw Vragender
In die voortvarendheid wilde wethouder Bonsen ook Vragender erdoor krijgen, maar daar ligt een heel ander punt. In de grond van de Kapelweg liggen namelijk grote hoeveelheden archeologische resten. Dit college wilde daarom voorstellen om dan maar te kunnen bouwen tot 60 cm diep. Dat betekent veel aanpassingen van bouw en speciale boringen of ophogingen. Geen probleem, zegt dit college, want die kosten komen voor rekening van de koper. Hoe hoog die rekening is, kon men niet aangeven. Dus we hebben een grondaankoopvoorstel, waarin de gemeente als projectontwikkelaar op voorhand alle risico’s op de kopers wil afwentelen. Oftewel: gewoon een kat in de zak laten kopen.

Wij kregen daar gelukkig, na een schorsing, wel een meerderheid om deze deal niet te laten doorgaan. Heel spijtig nu voor Vragender, maar er moet andere grond voorradig zijn die beter past bij woningbouw dan deze aankoop, zonder ellende voor potentiële kopers. Maar zoals gezegd, er gebeurde veel meer!

Tekort van 2,3 miljoen!
Zo was er ook het inrichtingsplan voor de Sociale Dienst van Oost-Gelre, Winterswijk en Berkelland. Naast de nieuwe werkwijze, stond achter in de stukken ook nog een ‘klein detail’.

Dat begroting voor de huisvesting van het te huren pand viel wat duurder uit. In december was de raad akkoord gegaan met de huur van een gebouw met 2,2 miljoen verbouwingskosten, een enorm bedrag. Maar wat presenteert dit college na 6 maanden? Zij komt erop terug met een verzoek voor nog eens 2,3 miljoen omdat de prijsstijgingen de pan uit rijzen. Tijdens de voorafgaande commissievergadering werd al gezegd dat de wethouder het niet op deze prijsstijgingen kan afschuiven. Wethouder Hoenderboom kwam daarop terug, net als zijn collega’s bij de vorige agendapunten.

De kosten kwamen vooral door duurzaamheid, kwaliteit van materialen, klimaatsystemen. Allemaal zaken die ook in de begroting van 2,2 miljoen zijn meegenomen. Van de 2,3 miljoen door corona en schaarste en een stijging van maximaal 20% zouden we op 2,8 miljoen terecht komen. Betekent nog steeds een gat van 1,5 miljoen. Bijna de hele begroting van de verbouwing!! Bij deze verklaringen van de meerkosten hebben wij grote twijfels. Er zijn grove inschattingsfouten gemaakt: Bouwkundigen hebben geblunderd, er is verkeerd begroot. Een overschrijding van meer dan 100%. Dat moest u thuis eens doen.

En op de vraag, kunnen we hier onderuit, kunnen we de huur opzeggen, komt deze wethouder met een konijn uit de hoge hoed. Terplekke wordt een contract opgelezen, dat niet bij de stukken zat, waarin staat dat we eventueel kunnen kopen. Onvoorstelbaar geklungel en geblunder.

En deze wanvertoning kost ons 4,5 miljoen. Naast de tonnen aan gelden die zijn uitgegeven voor tijdelijke projecten als een parkeerplaats, kosten voor een fusie van een voetbalclub, aankoop van een voormalige kerk. De miljoenen vliegen de deur uit of het niets is. Als het zo doorgaat is deze gemeente met de verkiezingen volgend jaar, de eigenaar van een lege schatkist. De bodem is inmiddels inzicht. Dit CDA/VVD-college denkt het allemaal op te lossen met ozb-verhogingen en andere gemeentelijke belastingen.


Fractie OOG

Josë Konings
Renë Hoijtink
Freek Jansen
Ronald Willering

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden