Windmolens hoger dan 80 meter voorlopig van de baan

Windmolens hoger dan 80 meter voorlopig van de baan

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 8 en 9 juni waren het belangrijkste onderwerpen de windmolens en de zonneparken in Oost Gelre. Het raadsvoorstel om geen windmolens hoger dan 80 meter in Oost Gelre te plaatsen, hebben wij van harte ondersteund.

Overal in de samenleving zie je de weerstand tegen windmolens op land toenemen. Het draagvlak voor windmolens neemt snel af. Ook in Oost Gelre. De D66-fractie stelt zich al jaren op het standpunt dat windmolens niet op land moeten staan. En zeker niet in de Achterhoek. Dus ook niet in Oost Gelre. De fractie van D66 Oost Gelre gaat ervan uit dat het raadbesluit voor uitstel uiteindelijk zal leiden tot afstel.

Overal zie je dat er dat er een verschuiving is in denken hoe om te gaan met de energietransitie. Oftewel met een energieneutraal Oost Gelre in 2030. Wij kiezen als fractie voor besparing en innovatie als belangrijkste speerpunten om te komen tot dit uiteindelijke doel van energieneutraliteit.

Naast het agendapunt over de windmolen was er ook een agendapunt over een verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark Berkenhofweg in Groenlo–Zwolle. Bij dit onderwerp hebben wij aangegeven niet met dit voorstel in te stemmen omdat naar onze menig er een concentratie aan zonneparken rondom Zwolle gaat ontstaan. Wij kiezen voor spreiding van deze zonneparken over het grondgebied van Oost Gelre. Het ziet er naar uit dat de omliggende gemeenten ook in de buurt van Zwolle eventueel zonneparken willen aanleggen. Er zouden dan vijf of zes zonneparken rondom Zwolle komen te liggen. Uiteraard onaanvaardbaar.

Tevens was er een vertrouwelijke overeenkomst tussen o.a. de AGEM en de omwonenden van het zonnepark Berkenhofweg boven water gekomen. Hierin stond o.a. dat de ondertekenaars van deze overeenkomst hun recht op bezwaar kwijt raken bij ondertekening. Dat deze bepaling in de overeenkomst voorkomt, is voor D66 onaanvaardbaar. Onder het mom van schadevergoeding voor o.a. overlast wordt er het recht op bezwaar afgekocht. Dit was voor onze fractie de druppel die de emmer liet overlopen. Wij vinden dat dit onbestaanbaar zou moeten zijn in Nederland. En zeker in Oost Gelre waar we zeggen allemaal te gaan voor integriteit.

Namens de D66-fractie Oost Gelre

Jerry van der Meulen 06 – 40 60 61 71/r.vandermeulen@oostgelre.nlLinda van der Berg 06 – 20 66 35 04Jarno Hilge 06 – 22 60 06 24Leon Wiegerinck 06 – 53 42 44 39

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden