Raad Oost Gelre akkoord over miljoenen kostende verbouwing Sociale Dienst

Mea culpa van wethouder Hoenderboom

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Met uitzondering van OOG stemmen de fracties van Oost Gelre in met het inrichtingsplan van ‘Samen aan het stuur’. Het gaat om één uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen; een samenwerking van de gemeenten Winterswijk, Berkelland en Oost Gelre. Het overstijgende doel van Samen aan het stuur is om inwoners meer te laten participeren in de samenleving: Iedereen doet mee. Indien dit haalbaar is voor een inwoner, is een plek op de arbeidsmarkt het eerste uitgangspunt. Op basis van het Inrichtingsplan ‘Samen aan het stuur’ kan gestart worden met de nieuwe werkwijze rondom de integrale toegang binnen het Sociale domein (per september 2021) en de samenvoeging van SDOA en WBO tot één uitvoeringsorganisatie (per januari 2022).

Hoewel het dus in feite gaat om het inrichtingsplan van de organisatie, is vooral het kostenplaatje onderwerp van gesprek. De verbouwingskosten voor het pand op de Laarberg zijn namelijk niet 2,2 miljoen zoals eerder werd gezegd maar 4,5 miljoen. Meer dan een verdubbeling.

Schaarste aan bouwmaterialen
Wethouder Jos Hoenderboom schrijft in een memo naar de raad dat de kosten veel hoger uitvallen door een combinatie van factoren. ‘Duurzaamheid, kwaliteit van materialen, klimaatsysteem en de sterk gestegen bouw- en materiaalkosten. Daarnaast zien we vanwege de overspannen bouwmarkt en schaarste aan diverse bouwmaterialen dat de bouwwereld op dit moment hoge toeslagen rekent. We moeten vaststellen dat de eerdere aannames niet goed zijn geweest. Daar staat wel tegenover dat nog steeds geldt dat de norm is, de kwaliteit die we ook in de drie gemeentehuizen als standaard hebben.’

Problemen
D66 zegt problemen te hebben met de verdubbeling van de kosten. “Dat de wethouder nu zegt dat er verkeerd is ingeschat, verbaast ons zeer. Het gaat om 2 miljoen extra. Ik snap dat de materialen duurder zijn maar het had echt beter ingeschat moeten worden. We stemmen wel in met het voorstel maar vragen aandacht voor de kosten.” OOG zegt het eerdere bedrag van 2,2 miljoen euro al hoog te vinden. “En binnen 6 maand komt er een dubbeling. Wij hebben grote twijfels over de verklaring van de meerkosten. De bouwkundigen van de gemeente hadden het beter moeten inschatten. Kunnen we nog van de huur van dit pand af?”, vraagt Freek Jansen.

Ook besparing
Het CDA is een andere mening toegedaan. De partij is tevreden over de ‘eerlijke verdeelsleutel tussen de drie gemeenten’. “De verbouwingskosten zijn blijkbaar marktconform en er worden zeker geen gouden kranen geplaatst zoals de wethouder eerder al zei. Met de nieuwe organisatie komt er ook een besparing van 1,6 miljoen. Wij stemmen dan ook in met dit plan.” Ook de PvdA stemt in. “Wij hebben onze verbazing geuit over de enorme meerkosten maar zijn wel enthousiast over de integrale aanpak van Samen aan het Stuur. Wij stemmen in.” Dat doet ook NLog. De VVD vindt de huisvestingskosten ‘exorbitant hoog’, zegt Ellen Dusseldorp. “Het gaat om een begroting van 2,3 miljoen euro. De wethouder heeft uitleg gegeven maar een overschrijding van meer dan 100% is buitenproportioneel. Kan de wethouder garanderen dat het nu echt hierbij blijft?” OLW zegt zich aan te sluiten bij de mening dat de verbouwingskosten extreem hoog zijn maar stemt wel in met het voorstel.

Mea culpa
Wethouder Hoenderboom erkent dat er een verkeerde inschatting is gemaakt. “Een mea culpa is hier op zijn plaats. We moeten vaststellen dat we destijds niet de goede aannames hebben gedaan. De kosten zijn echter wel marktconform. We zullen er alles aan doen om nu binnen de raming te blijven maar harde toezeggingen kunnen we niet doen. Het is overigens wel zo dat we, als we na een tijd toch tot koop overgaan, we een heel groot deel van de verbouwingskosten gaan terugzien. Daar is al over gesproken. De kosten die we nu maken worden volgens de verdeelsleutel verdeeld over de drie gemeenten. We kunnen er vanuit gaan dat er inderdaad 1,6 miljoen aan bezuinigingen op de bedrijfsvoeringskosten wordt bespaard.”

Met zijn uitleg lukt het de wethouder om de fracties over de streep trekken. OOG houdt voet bij stuk en blijft tegen. “Wij omarmen het plan maar kunnen omwille van onder andere de kosten niet instemmen”, zegt Freek Jansen.

Het voorstel is aangenomen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden