Vergroten van de biodiversiteit is van groot belang voor insecten als de nuttige bij. Foto: Kyra Broshuis

Vergroten van de biodiversiteit is van groot belang voor insecten als de nuttige bij. Foto: Kyra Broshuis

OLW pleit voor bewuster maaien

Algemeen

OOST GELRE - Biodiversiteit versus het maaibeleid binnen de bebouwde kom. Dat is de titel van een vraag van OLW. De partij vindt dat er een aantal goede eerste stappen is gezet om de neergang van de biodiversiteit in de gemeente tegen te gaan. “Maar er valt op korte termijn ook veel winst te behalen om met name de terugkeer van bloemen en insecten, zoals bijen te bevorderen”, zegt voorman Paul Wallerbos. Hij pleit ervoor minder intensief te maaien. “Zo slaan we als gemeente 3 vliegen in 1 klap: meer biodiversiteit, minder maaikosten en minder uitstoot van dieselmaaimachines.”

Door Kyra Broshuis

Van 2 naar 1 keer per jaar maaien
Het college is het met OLW eens dat er nog volop ecologische winst valt te behalen. ”Wij hebben al een aantal wijzigingen in het beheer doorgevoerd. Zo worden enkele stukken grasland van 2x per jaar naar 1x per jaar gemaaid. Verder worden sinds het voorjaar een aantal gazons niet meer intensief gemaaid, maar zijn we overgegaan naar 2x per jaar maaien en hooibeheer, voor meer biodiversiteit. Tenslotte wordt een deel van het talud langs de gracht in Groenlo extensief gemaaid voor meer biodiversiteit maar ook om eens te ervaren hoe inwoners hierop reageren. Dit zijn relatief kleinschalige pilotprojecten waarmee we ervaring opdoen. Momenteel wordt verder onderzocht op welke wijze in de gemeente de biodiversiteit duurzaam kan worden versterkt. Het onderzoek richt zich op de terreinen in eigendom en beheer bij de gemeente; het gaat hier om alle parken, plantsoenen, bermen en landschapselementen.” Ook maakt de gemeente gebruik van de wettelijke mogelijkheden zoals de compensatieregeling bij kapaanvragen en de inpassingsverplichting bij ruimtelijke ontwikkelingen in geval van een bestemmingsplanwijziging. De gemeente motiveert grondeigenaren, inwoners en ondernemers om binnen hun mogelijkheden en op eigen terrein de biodiversiteit te vergroten.

Draagvlak
Het plan van OLW om later en gefaseerd te maaien wordt onderzocht. “Voordat we wijzigingen op grotere schaal doorvoeren zullen we echter draagvlak moeten creëren. Ik merk hierbij op dat het betrekken van inwoners en de communicatie over eventuele aanpassingen belangrijk zijn. Als eerste stap plaatsen we binnenkort een bericht op onze mediakanalen waarom we bepaalde gazons niet meer intensief maaien”, zo laat wethouder Bart Porskamp weten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant