Leerlingen van Het Gele Park op hun nieuwe schoolplein.
Leerlingen van Het Gele Park op hun nieuwe schoolplein. Jos Betting

Leerlingen verhuizen naar Het Gele Park

Algemeen

LICHTENVOORDE - Afgelopen maandag 12 juli was het de grote verhuisdag naar het nieuwe IEKC Het Gele Park. In lange optochten liepen de leerlingen van BijEen (voorheen Pastoor van Ars en St. Jozefs), van hun oude naar hun nieuwe school. Op het splinternieuwe plein stonden hun nieuwe schoolgenootjes hen op te wachten. Alle leerlingen werden verwelkomd door personages uit het land van Oz. Het sprookje staat symbool voor samensmelten. In Het Gele Park smelten de leerwegen van de leerlingen ook samen. ‘Het Gele pad’ uit het sprookje, is de weg die ze samen afleggen.

Door Dinès Quist

Blikkenman, de Leeuw en de Vogelverschrikker uit het land van Oz, zwaaien de kinderen tegemoet die van de oost- en westkant aan komen lopen. De lange sliert leerlingen krult onder de ballonnenboog door, het schoolplein op. Uit geluidsboxen klinkt heel toepasselijk het nummer ‘A brand new day’. Vier leerlingen tonen hun zelf ingestudeerde dansje en de meute deint mee. Harriët Toebes heet de bijna 500 kinderen welkom en nodigt de drie sprookjesfiguren uit op het podium. Het vierde sprookjesfiguur, de tovenaar van Oz, wordt daar onder luid gejuich aan toegevoegd. Onder de tovenaarshoed gaat directeur Will van der Zanden schuil.

‘Smaragd’ de centrale ruimte
Natuurlijk mag Doortje niet ontbreken in het verhaal. Het kleine meisje klimt bij de tovenaar het podium op en overhandigt hem een grote vlag. De vlag met het logo en de naam Het Gele Park, wordt aan de gevel gehangen door twee heldhaftige docenten. Daarmee is de opening van de school beklonken en de leerlingen mogen naar hun leerplek. Via de hoofdingang komen de kinderen allereerst in de grote centrale ruimte die ‘Smaragd’ genoemd wordt. Het is een lichte en opvallend transparante ruimte. Aangrenzende kantoortjes, werkruimtes en gymzalen hebben overwegend glazen wanden, waardoor het samenzijn voelbaar is. Ook de bovenruimte is open en transparant, wanden ontbreken en openheid overheerst. De leerlingen zijn onderverdeeld in vier units te weten; weide, bos, beek en veen. Deze natuurgebieden spelen een rol in het land van Oz en zijn ook te vinden in de omgeving van Het Gele Park.

Coole school
De route naar hun nieuwe plek is de leerlingen niet helemaal onbekend want een aantal weken geleden hebben ze al een kijkje mogen nemen in het schoolgebouw. Reden te meer voor de meesten van hen om veel zin te hebben in hun nieuwe leeromgeving. Zo weet een jongetje uit groep zes al dat hij de keuken het leukste onderdeel van de school vindt en een meisje uit groep zeven vindt bij uitstek de gymzaal heel cool. En koel is het, want de gehele luchtbehandeling is aangelegd volgens de nieuwste norm, waardoor de temperatuur in het gebouw aangenaam is. “Toen corona op ons pad kwam tijdens de bouw hebben we ervoor gekozen het luchtcirculatiesysteem zo aan te passen dat de lucht optimaal ververst wordt. De lucht in school is schoner dan die van buiten, dus de ramen hoeven niet meer open. Dat is nog wel even wennen voor de meesten van ons.”

Samen-leren
De open structuur van de school heeft alles te maken met de visie van Het Gele Park. “Samen leren waar dat kan en apart waar gewenst, dat is waar we naar streven”, vertelt Will van der Zanden. Daar hebben we het gebouw op ingericht. De ruimtes zijn flexibel aan te passen aan de behoeftes en het aantal leerlingen. Leerpleinen zijn centraal gelegen waardoor het fysieke samen-leren heel toegankelijk is. Niet alleen met hun eigen groep, maar ook met leerlingen van andere groepen. Hierdoor kan ieder kind in zijn eigen tempo ontwikkelen en wordt het beste uit elke leerling gehaald.” Ook de buitenruimte is ingericht op samen leren en samen spelen. Momenteel wordt er hard gewerkt om het school speel- en leerplein klaar te krijgen.

Het Gele Park is voor iedereen
Alle kinderen tussen de nul en dertien jaar kunnen terecht op Het Gele Park. Leerinstellingen die naar Het Gele Park verhuisd zijn, zijn: speciaal basisonderwijs Ludgerusschool, speciaalonderwijs Hamalandschool en SOTOG, regulier onderwijs BijEen, kinderopvang en peuterspeelzaal; De Achthoek en jeugdzorg, zorg in onderwijs en WLZ; Zozijn. Directeur Johan van der Weerd van de Hamalandschool is blij met de verhuizing: “Het is fijn dat onze leerlingen met een speciale zorgvraag kunnen integreren in deze manier van onderwijs. De bundeling van expertise en voorzieningen is belangrijk om optimaal te voorzien in de behoefte van het kind. Met Het Gele Park houden we de expertise in de regio, anders zou dat hier voorgoed verdwijnen. In Het Gele Park wordt er gekeken naar de mogelijkheden van het kind en niet naar de beperkingen. Het is fijn dat we hier een onderdeel kunnen zijn van het geheel.”

Afscheid van de oude school
Een week voor de verhuizing, namen de kinderen van BijEen al feestelijk afscheid van hun oude school. Op dinsdag 6 juli werden er de hele dag spelletjes gedaan. Het afscheidsfestijn kreeg het thema ‘camping’. “De zomervakantie staat voor de deur.”, vertelt locatieleider Harriët Toebes, “Daarbij horen zomerse spelletjes, wat is er dan nog leuker dan waterballonnen gooien en waterbekerraces doen, net als op de camping.” Vrolijke muziek klinkt op het schoolplein en kinderen rennen uitgelaten, om het hardst. Binnen staan de verhuisdozen hoog opgestapeld en tussen de feestende kinderen door verslepen leerkrachten nog wat spullen naar de centrale ruimte. De klaslokalen zijn leeg, de kinderen lijkt het niet te deren dat hun spullen weggehaald worden. Zij genieten vandaag van spelletjes, patat en ijs.

Brandweer maakt een regenboog
Als de schoolbel voor de allerlaatste keer klinkt, maken de leerlingen geen haast om de school te verlaten. Toch wacht buiten nog een laatste verrassing. De brandweer heeft zijn slangen uitgelegd en maakt een enorme waterboog waar de kinderen onderdoor kunnen lopen of rennen. Al snel staan alle leerlingen buiten en dansen onder de regenboog. Nat en uitgelaten, lopen zij het schoolplein af. Een enkeling kijkt nog wat weemoedig over zijn schouder en zwaait zijn school vaarwel.

Op de Hamalandschool gaat het al niet veel anders. Ook daar wordt er feestelijk afscheid genomen hun oude vertrouwde schoolgebouw. Geen overbodige luxe want alle locaties hebben last van lekkages en zijn toe aan een eigentijdse school waarin er ruimte is voor een nieuw begin.

Een nat afscheid van de Pastoor van Ars.
Leerlingen BijEen kijken even in de brandweerwagen.
leerlingen Pastoor van Ars worden het plein afgespoten.
Afscheidsregenboog bij de Pastoor van Ars.
Een nat afscheid van de Pastoor van Ars.
Een nat afscheid van de Pastoor van Ars.
Leerlingen van de St. Jozefschool spelen spelletjes op allerlaatste schooldag.
Leerlingen van de St. Jozefschool spelen spelltjes op laatste schooldag terwijl de verhuizers hun school leeghalen
Speelplek Het Gele Park.
Leerplek Het Gele Park.
Centrale hal 'Samaragd' Het Gele Park.
Leerplek Het Gele Park.
IJskar van Het Blok.
Alle leerlingen van Het Gele Park samen
Gymzaal Het Gele Park.
Snoezelruimte Het Gele Park.
Leerplein bovenverdieping Het Gele Park.
Central hal 'Smaragd' in Het Gele Park.
Keuken voor groot en klein in Het Gele Park.
Taart op de eerste dag.
Lokaal Het Gele Park.
Leerlingen van Het Gele Park voor het eerst samen op het schoolplein.
Snoezelruimte Het Gele Park.
Leerlingen lopen in een lange sliert hun nieuwe schoolplein op.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna