Afbeelding

Sportvoorzieningen en Lichtenvoordse megawindmolens

Algemeen

Sportvoorzieningen en Lichtenvoordse megawindmolens

Graag informeert OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos) u weer kort over de belangrijkste punten tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering.

Lichtenvoordse megawindmolens?
Al weken lang probeert OLW aan de burgers in Lichtenvoorde/ Harreveld en de lokale politiek in Oost Gelre duidelijk te maken dat maandag 12 juli de Aaltense gemeenteraad een windmolenkader wil vaststellen, waarbinnen een verdubbeling van de hoogte van de windmolens van Hagenwind mogelijk wordt gemaakt. Daarom zette OLW dit onderwerp afgelopen week op de Oostgelrese raadsagenda.

OLW neemt de klimaatverandering zeer serieus en pleit (net als bijna alle Oostgelrese politieke partijen) voor windmolens in de Achterhoek, maar wij vinden hogere windmolens dan die in Aalten te veel afbreuk doen aan ons kleinschalige landschap. 

Waarbij OLW vier weken geleden nog werd uitgelachen door wethouder Porskamp, en hij volhield dat hij als wethouder geen invloed kon uitoefenen op het beleid in de gemeente Aalten, bleek nu dat hij toch serieus in actie is gekomen en afgelopen week een gesprek heeft gehad met zijn collega-wethouders in Aalten. Ook het Oostgelrese VVD en CDA zijn wakker geworden en zeiden druk te hebben uitgevoerd op hun zusterpartijen in de gemeente Aalten. Of dit alles gaat helpen vernemen we dus aanstaande maandag 12 juli vanuit de raadsvergadering in Aalten.

Opvallend was overigens de reactie van de fractievoorzitter Porskamp van de VVD richting OLW. Hij beschuldigde OLW van ‘populisme en framing’ over dit onderwerp en wilde zelf niet aangeven of de VVD tegenstander is van hogere windmolens. Best wel een trieste reactie van de VVD, terwijl het OLW was die aan de bel trok omdat het Lichtenvoordse/ Harreveldse geluid vanuit de burgers door de politiek niet werd opgepakt…

Sportvoorzieningen Marianum en Willibrordus Groenlo
De gemeenteraad ging akkoord met het bestemmingsplan dat de bouw van een nieuwe noodzakelijke sportvoorziening op het Marianumterrein in Groenlo mogelijk maakt. Het betekent wel dat nog meer Groenlose kinderen straks de drukke Barkenkamp moeten oversteken, ook vanwege de mogelijke verplaatsing van het busstation naar hetzelfde Marianumterrein. Na aandringen van OLW zegde wethouder Bonsen extra zorgvuldigheid toe bij het opstellen van het verkeersplan.

Ook besloot de gemeenteraad vast te houden aan een gymzaal bij de nieuwbouw van de Willibrordusschool. Een goede zaak, want een basisschool zonder gymzaal is wat OLW betreft een incomplete basisschool. Met dit besluit is nu voorkomen dat de schoolkinderen van de Willibrordus wekelijks door weer en wind, en door het autoverkeer, naar een ander gymlokaal moeten lopen.

Tot slot: OLW wenst u een fijne zomervakantie toe.


Namens de fractie van OLW,
Paul Wallerbos
Onafhankelijke Lijst Wallerbos

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna