Afbeelding

OOGenblik op de raad van 6 juli

Algemeen

OOGenblik op de raad van 6 juli

De laatste raadsvergadering van een politiek jaar waarin we elkaar live niet hebben ontmoet. Vanaf september moet dit echt anders ofschoon elkaar recht in de ogen kijken helaas geen garantie is voor elkaar beter begrijpen. Deze coalitie heeft er in het afgelopen jaar wederom blijk van gegeven de rijen gesloten te houden en voorstellen van de oppositie vooral af te doen met: “Sympathiek maar dat doen we al of gaan we doen.”

Dat de OOG-fractie constructief optrekt met de coalitiepartijen bleek wel bij de behandeling van het punt ‘Herzien locatiekeuze primair onderwijs Groenlo’. De OOG-fractie heeft al eerder gewezen op het gevaar van verschraling van het beweegonderwijs als gevolg van de realisatie van het megalomane sportcomplex Marianum en het aanwijzen als nieuwbouwlocaties Buitenschans en Kareldoormanstraat. Hierdoor zou de gymzaal bij ‘t Carillon komen te vervallen.

Een motie waarin de raad het college oproept deze gymzaal te behouden, is in juli 2020 door de raad unaniem aangenomen. Het is daarom ook vreemd dat het college met een halfbakken voorstel richting de raad komt. Halfbakken, eigenlijk zegt het college: Wij worden het met bestuur van scholengemeenschap Delta niet eens over de financiering, zegt u het maar raad.

Wel heel erg makkelijk om hiermee de bestuurlijke verantwoordelijkheid te ontlopen. Gelukkig heeft de raad unaniem besloten dat behoud van de gymzaal bij ‘t Carillon essentieel is voor behoud van een volwaardige basisschool. Het bestuur van Delta is zeker in staat om hiervoor zelf de dekking te zoeken. Blijft wel bijzonder dat een scholengemeenschap kan stellen dat financiering niet mogelijk is zonder aan de raad, en dus aan u als lezer, openheid van zaken te geven over de financiële positie.

OOG heeft een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen met de gemeente Aalten om tafel te gaan over de plaatsing van hoge windmolens aan de rand van onze gemeentegrens. Daar waar veel gemeenten waaronder Bronckhorst en onze eigen gemeente nu pas op de plaats maken, lijkt de gemeente Aalten een stap voorwaarts te maken. De gevolgen van plaatsen van windmolens houden niet op bij de gemeentegrens, zeker niet wanneer het aannemelijk is dat deze aan de rand van de gemeentegrens geplaatst kunnen worden. Doe het samen, overleg samen.

De coalitiepartijen en met name het CDA kwamen niet veel verder dan de mantra dat er al overleg plaatsvindt met de zusterpartijen maar bleken niet in staat concreet aan te geven welk resultaat dit dan heeft opgeleverd. Dieptepunt van de avond was wel dat alle partijen het eens waren over de inhoud van de motie maar dat de discussie daar helemaal niet meer over ging maar het karakter kreeg van een campagnebijeenkomst. Jammer, want daar is uiteindelijk niemand mee gediend.


Fractie OOG
José Konings
Freek Jansen
Renë Hoijtink
Ronald Willering

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna