De provincie heeft de knoop doorgehakt!

Update 2.15

Het is WSB/RMS niet gelukt om de aanpassingen op de vergunningsaanvraag vóór de vastgestelde deadline van 1 juli 2021
in te dienen. Zoals te verwachten was, heeft onder andere de aanvraag voor de natuurvergunning de initiatiefnemers voor onoplosbare problemen gesteld. Derhalve heeft de provincie besloten de vergunning niet te verlenen met vergaande consequenties voor het eventuele verdere verloop van het megamestvergisterplan. Twee jaar geleden al werden alle vergunningen door de rechtbank vernietigd en in de tussenliggende periode zijn ze er niet in geslaagd om alle noodzakelijke aanpassingen in de aanvragen door te voeren. Dit geeft een inkijk in de competentie van de Duitse voorganger RMS maar zeker ook in die van WSB Energy, de nieuwe eigenaar van het megamestvergisterproject.                                

Toekomst van de megamestvergisterprojecten
De verwachting is dat WSB Energy zich nu in de eerste plaats gaat focussen op de realisatie van het nevenproject in de regio Venlo. Ook daar zijn nog de nodige juridische en technische problemen op te lossen alvorens men maar kan gaan denken aan het bouwen van een megamestvergister. Een voorzichtige inschatting is dat WSB ook in Venlo nog een paar jaar nodig zal hebben voordat daar überhaupt een mestfabriek operationeel kan zijn. Ongetwijfeld zal WSB afwachten hoe het megamestvergisterproject in Venlo gaat evolueren voordat ze beslissen verder te investeren in het project op de Laarberg. In het meest positieve scenario voor de initiatiefnemer zal het nog jaren duren voordat alle obstakels uit de weg zijn geruimd. Niemand kan vandaag de dag goed inschatten hoe de vraag naar mestverwerking zich in de toekomst gaat ontwikkelen, maar dat de vraag de komende jaren zal gaan afnemen, dat is overduidelijk.

Hoogste tijd dat de lokale overheid de realiteit onder ogen ziet
In het licht van de laatste ontwikkeling kunnen de lokale besturen er niet meer omheen dat het WSB/RMS-plan eigenlijk een doodlopende straat is. Nu actief ingrijpen dat zou verstandig zijn, want dit mega-mestvergisterplan gaat zeker de komende jaren geen oplossing bieden voor het mestoverschotprobleem in de regio. Bovendien is het bestuurlijk gezien onacceptabel dat het industriepark De Laarberg eigenmachtig de ogen blijft sluiten voor de realiteit die zegt dat het voor RMS gereserveerde stuk bouwgrond (ca 9 ha!) nog vele jaren braak zal blijven liggen met grote onzekerheid of daar überhaupt een megamestvergister gerealiseerd gaat worden.

Als we nu de tussenbalans opmaken rondom dit mestvergisterplan dan is het resultaat bedroevend: de lokale veehouderij is vele honderdduizenden euro’s lichter gemaakt (opgelicht?), een oplossing voor het mestoverschotprobleem is geen millimeter dichterbij gekomen, nog jaren aanslepende onzekerheid voor boeren en de bezorgde bevolking met als resultaat een steeds verder afbrokkelend vertrouwen in de provinciale en lokale besturen.

Tenslotte
Natuurlijk blijven wij alert de ontwikkelingen volgen, zeker ook de ontwikkelingen in het WSB/RMS Venlo dossier. De ontwikkelingen aldaar zullen voor een belangrijk deel bepalend zijn voor de toekomst van het plan in Groenlo. We zijn erg benieuwd of WSB Energy in staat zal zijn echt iets van de grond te krijgen, tot nu toe komt men niet veel verder dan het bouwen van mooie verbale luchtkastelen.

We hebben opnieuw een slag gewonnen maar zolang het plan voor een megamestvergisterfabriek op De Laarberg niet helemaal van tafel is, zullen wij alert blijven en alle ontwikkelingen rondom WSB/RMS op de voet blijven volgen.


megamestvergistergroenlonee.nl

Facebook: megavergister

Twitter: @megavergister 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden