Zonnewind

Zonnewind

Geladen deeltjes afkomstig van de zon waarmee ruimteschepen zullen worden aangedreven om verre sterrenstelsels te verkennen. Toekomstmuziek?

In Aalten hebben we nu al het uitnodigingskader Zon & Wind (UKZW) waarover de gemeenteraad vorige week maandag heeft besloten. De raad heeft bepaald dat er alleen windmolens op de huidige plek zijn toegestaan. Bij toekomstige vervanging van de huidige acht molens geldt er een maximale ashoogte van 140 meter. Bij die hoogte zal het aantal molens dan tevens verminderd worden. Voor wat betreft zonne-energie moet voor medio 2022 eerst onderzocht worden of we de doelstelling kunnen halen met zon op grote daken voordat landbouwgrond en het landschap hieraan opgeofferd mag worden.

Vorig jaar september werden we middels een berichtje in de Aalten Vooruit geconfronteerd met het ontwerp uitnodigingskader zon en wind. Hierin werd de mogelijkheid geboden om in een groot zoekgebied nabij het Aaltense Goor 5 extra megawindmolens te bouwen. De bewoners kregen 6 weken om een zienswijze in te dienen. Midden in de coronatijd met alle moeilijkheden v.w.b. informeren en vergaderen van dien vond de gemeente dit blijkbaar voldoende. Als de bewoners en belangengroepen zich niet geroerd hadden was het UKZW afgelopen januari zonder slag of stoot goedgekeurd en waren we nu reeds geconfronteerd geweest met, door projectontwikkelaars gerealiseerde, megawindmolens en zonnevelden.

Als platform zon en wind het Goor (PZWG) hebben we gesproken met alle politieke partijen in Aalten, met Hagenwind, met de wethouders en met politici uit buurgemeenten. Met allen hebben we (meermaals) open en constructief overlegd en kennis gedeeld. Natuurlijk is het zo dat elke partij de belangen van zijn achterban wil behartigen maar niet ten koste van alles, is ons gebleken. Elke partij had participatie, inspraak en draagvlak bij de bewoners uiteindelijk hoog in het vaandel staan. Nadat er uiteindelijk een vijftal extra digitale informatie- en inspreekavonden waren gehouden, werden er maar liefst 165 schriftelijke zienswijzen ingediend. Het resultaat was dat de wethouders het ontwerp UKZW bijgesteld hebben, waardoor het met een ruime meerderheid kon worden aangenomen door de raad. Een pragmatisch besluit dat getuigt van realiteitszin.

Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we CO2 gaan besparen. Het maakt de aarde echter niet uit waar dat gebeurt. We hebben echter maar beperkte middelen die we misschien beter kunnen besteden op andere plekken op aarde om daarmee bv kolencentrales te saneren om zo een veelvoud van de CO2-besparing te behalen die we hier zouden kunnen halen. Ga klimaatverandering tegen en begin bij jezelf, zoals bepaalde partijen roepen, klinkt misschien sympathiek maar is wellicht niet de slimste oplossing. Daarmee zijn we weer met beide benen terug op aarde.

Platform zon en wind het Goor (PZWG)


megawindmolens@outlook.com

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden