PvdA Oost Gelre sluit het politieke jaar af

Zoals te doen gebruikelijk de laatste jaren heeft de (steun) fractie van de PvdA Oost Gelre het politieke jaar afgesloten met een informele bijeenkomst. Deze middag werd de politieke realiteit en actualiteit in de gemeente Oost Gelre uiteraard niet uit het oog verloren en hebben wij in het kader van de energietransitie een bezoek gebracht aan het melkgeitenbedrijf van de familie Papen – Olbach in Vragender. Op deze locatie zijn enkele maanden geleden twee kleine windmolens met een ashoogte van 15 meter in gebruik genomen om zo te kunnen voorzien in hun stroombehoefte. De tiphoogte van deze windmolens is 21 meter en hierdoor vallen zij amper op in het landschap.

Omdat de procedure, in de aanloop om tot de realisatie te komen van deze nieuwe ontwikkeling van duurzame energieopwekking, nogal wat voeten in de aarde had (als PvdA hebben we hier afgelopen winter ook vragen over gesteld) waren we als PvdA-fractie benieuwd naar de ervaringen van de initiatiefnemers.

Een kleine windmolen is interessant vanwege de relatief geringe investering (40.000 euro), deze vrij eenvoudig aan te sluiten is op het stroomnet vanwege het opgewekte vermogen, niet echt een piekbelasting kent (zoals bij zonnepanelen en/of grote windmolens) maar juist een vrij constante stroomopbrengst levert die vaak ook meteen op het eigen bedrijf aangewend kan worden. Zeker als er sprake is van een melkveehouderij waar met robots gemolken wordt. Op deze bedrijven is door de inzet van melkrobots en de bijbehorende randapparatuur continu afname van stroom.

Kortom een ontwikkeling die in onze gemeente in de toekomst een substantiële bijdrage kan leveren aan de energietransitie, niet alleen voor agrarische bedrijven maar je kunt ook denken aan een dorps- of buurtschapsmolen (een Droebelmolen) op geschikte locaties in het buitengebied.

En in dat laatste zit het grootste probleem qua ruimtelijke ordening en vergunningverlening. Je wilt de molen graag plaatsen daar waar het energetische rendement het grootst is, de meeste wind waait dus. En dat is lang niet altijd de plek waar dit ook bestemmingsplan technisch mogelijk is. Het is daarom ook aan het doorzettingsvermogen van de familie Papen-Olbach te danken dat deze twee molens er nu staan want procedureel ging het verre van een leien dakje zoals al eerder geschreven. Ook een tweede initiatief voor het plaatsen van een kleine windmolen in de gemeente Oost Gelre ondervindt de nodige tegenwind vanuit de vergunningverlening. Met de mede deze middag opgedane kennis willen wij als PvdA Oost Gelre ons ook de komende jaren inzetten om de gestelde doelen voor 2030, Oost Gelre energieneutraal, te halen.


PvdA Oost Gelre

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden