<p>De Zwarte Cross zorgt voor een groeiend aantal toeristen dat Oost Gelre bezoekt. Foto: archief Achterhoek Nieuws</p>

De Zwarte Cross zorgt voor een groeiend aantal toeristen dat Oost Gelre bezoekt. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Gemeente wil toeristische sector sterk laten groeien

Toeristen/recreatie agenda moet leiden tot langer vakantieseizoen

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Meer toeristen die langer blijven, dat is een van de doelen van de gemeente Oost Gelre. Om dat te bereiken is er nu de Toerisme & Recreatie Agenda 2021-2025; de opvolger van het toeristisch beleidsplan uit 2014. 

“Het gaat goed met het toerisme in onze gemeente, onze cijfers zijn de hoogste van alle gemeenten in de Achterhoek”, zegt wethouder Marieke Frank. De bestedingen in de gemeente Oost Gelre zijn in 2019 geraamd op € 45,5 miljoen. Dit is een aandeel van 14,8% in de regio Achterhoek (het hoogste aandeel van alle gemeenten). In vergelijking met 2017 zijn deze bestedingen gegroeid met 15%, daarmee is Oost Gelre in 2019 ook de sterkst groeiende gemeente in de Achterhoek op het gebied van toerisme, mede als gevolg van een groter bezoekersaantal van het Zwarte Cross Festival. “De sector heeft natuurlijk wel een flinke klap gehad van de coronacrisis maar we zijn sterke en ook sterk groeiende toeristische gemeente.” De nieuwe Toerisme & Recreatie agenda is in samenwerking met de sector tot stand gekomen. De speerpunten uit het programma zijn de profilering van Oost Gelre, de ontwikkeling van het aanbod, de samenwerking in de sector, kennisvergroting & innovatiestimulering en toerisme & leefbaarheid. 

Leefbaarheid
Toerisme is niet alleen van belang voor de toeristisch ondernemers maar draagt ook bij aan de leefbaarheid. “De leefbaarheid van veel plattelandsregio’s staat onder druk: de bevolking vergrijst en voorzieningen verdwijnen. In krimpregio’s kunnen bezoekers juist bijdragen aan het in stand houden van de voorzieningen zoals winkels en horeca die anders niet rendabel zouden zijn. Ook zorgen bezoekers (en voorzieningen voor bezoekers) voor meer levendigheid en reuring in de leefomgeving en bieden toeristisch-recreatieve voorzieningen kansen om leegstand op te vullen”, zo licht de wethouder toe.

Trots
De identiteit van Oost Gelre stoelt voor een belangrijk deel op toerisme en recreatie. Toerisme kan een grote bijdrage leveren aan de saamhorigheid, verbondenheid en trots onder de inwoners. “Bezoekers komen vaak voor een (bijzonder) kenmerk of karakteristiek van een bestemming, zoals bijvoorbeeld de historie van Grolle. Dit wakkert de identiteit aan: de trots om een inwoner van een regio, dorp, gebied of stad te zijn. Kwaliteit en leefbaarheid blijven echt heel belangrijk, we willen geen Giethoorn worden”, besluit de wethouder. 

Op 2 november komt deze agenda aan de orde in de Raadscommissievergadering. Op 16 november spreekt de raad zich uit over de Toerisme & Recreatie-agenda 21-25.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden