<p>Wethouder Karel Bonsen. Foto: archief Achterhoek Nieuws</p>

Wethouder Karel Bonsen. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Partijen reageren op sluitende begroting

Wethouder Bonsen: ‘er zijn veel onzekerheden’

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - De 7 politieke partijen in de gemeenteraad van Oost Gelre reageren afgelopen dinsdag op de programmabegroting Oost Gelre 2022-2025 zoals het college die presenteert. Daarvoor moesten de fracties zich door een begroting van maar liefst 157 bladzijden worstelen. 

Deze begroting begint met de visie uit de Strategieagenda: ‘De gemeente is niet meer de oplosser van alle problemen in de samenleving maar blijft daarin wel een regisserende en faciliterende rol vervullen. Waar mogelijk leggen we de verantwoordelijkheid terug in de samenleving en dagen inwoners uit het initiatief te nemen. We werken samen met inwoners, ondernemers en organisaties vanuit onze kernwaarden ‘aandachtig, eerlijk en uitnodigend’’. De programmabegroting is verdeeld in 4 onderwerpen: leefomgeving; cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen; economie en werkgelegenheid en als laatste bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening.

Wethouder Karel Bonsen is blij dat hij een sluitende begroting kan voorleggen aan de raad. “We hebben een begroting met een meerjarig positief resultaat maar ook veel onzekerheden. Wat gaan corona doen en wat doet het Rijk”, zo zegt hij. Een groot deel van het geld gaat naar de afsluiting van de Zieuwentseweg, de herinrichting van de Oude Winterswijkseweg in Groenlo, de nieuwe sporthal in Groenlo, de nieuwe fietscrossbaan van de FCCL in Lichtenvoorde en de nieuwe locatie van het Bloemencorso aan de Boschlaan in Lichtenvoorde. 

OLW geeft een 5 
Als altijd beginnen de partijen met hun kijk op de begroting. Paul Wallerbos van OLW zegt dat de lokale democratie onder vuur ligt. “We krijgen als raadsleden in onze mailbox en privé-Whatsapp, vage berichten van onder andere ontkenners van klimaatverandering- en milieuproblematiek. Steeds vaker hebben we te maken met verbale agressie en onbeschoftheid van, gelukkig nog steeds, een kleine groep intimiderende inwoners van Oost Gelre. Ook worden er rondom corona misselijkmakende vergelijkingen gemaakt door inwoners,  die de gemeente beschuldigen van onder andere NSB-praktijken. De toenemende verbale agressie onder een aantal van onze inwoners komt helaas ook tot uiting in de richting van onze BOA’s. Die worden onder andere tijdens hun werk uitgescholden, en daarom nu met een camera uitgerust. Dit soort excessen is helaas geen grote stadsproblematiek meer, maar het gebeurt nu helaas ook in Oost Gelre.” OLW vindt dat de communicatie van de gemeente richting de burgers beter moet en spreekt van een structureel communicatieprobleem. De partij vindt het beschamend dat Oost Gelre is uitgegroeid tot 1 van de intensiefste varkenshouderijgemeenten van Nederland. “Een 5 als rapportcijfer”, zegt Wallerbos. Hij zegt dit keer geen enkele motie in te dienen. “Want moties van de oppositie worden telkens weer verworpen door de oppositiepartijen.”

VVD blijft hameren op verdubbeling N18
De VVD zegt bij monde van Fiona Algera dat de verdubbeling van de N18 een belangrijk doel blijft voor de partij. “Oost Gelre heeft een gunstige ligging op hoog en droog land. Investeren in de Achterhoek als economische hub vindt de VVD veel logischer dan bouwen in een badkuip achter de duinen in het westen van het land. Daarvoor zijn investeringen in de bereikbaarheid in alle betekenissen van het woord van cruciaal belang. Dus de lobby voor verdubbeling van de N18 moet onverminderd doorgaan.” De VVD wil een een eenmalige korting van 2% op de OZB  geven. Reden hiervoor is een fout die is gemaakt bij het incasseren van de OZB dit jaar. Er is een bedrag van €120.000 te veel aan OZB geïnd. Dit bedrag gaat terug naar onze inwoners dat is eerder al afgesproken. Nu wordt in deze begroting de OZB met 2% extra verhoogd. Dit zou de indruk kunnen wekken dat via een omweg het te veel betaalde bedrag toch nog binnengehaald wordt, dat vindt de VVD niet zo netjes. Met een eenmalige korting van 2% geven we een korting van €135.000 op de OZB. Iets meer dan het te veel betaalde bedrag, maar met het overschot wat er is op de begroting denken wij (en met ons het CDA) dat dit kan. Bovendien is voor veel gezinnen waar corona grote invloed heeft of heeft gehad deze meevaller meer dan welkom!”

Het tientje van Bragt (CDA)
Niek Bragt van het CDA zegt de begroting weliswaar sluitend is, maar ook negatieve bijeffecten heeft. “Zo zien we onze direct besteedbare reserves, zeg maar onze huishoudportemonnee, dalen tot onder het bedrag van 2.5 miljoen dat we er graag standaard in willen hebben. Het CDA is erachter gekomen dat er te veel OZB is geïnd van onze inwoners, pakweg 10 euro per woning. En wanneer we belasting heffen van onze inwoners moet dat ten allen tijde eerlijk en correct gebeuren. En dat is niet gebeurd, het teveel moet dus terug naar onze inwoners. Hier komt nog bij dat onze inwoners dit jaar en volgend jaar te kampen hebben met onder andere veel hogere energielasten.” Het CDA dient, samen met de VVD, een motie in om de te veel geïnde OZB én om de extra jaarlijkse OZB verhoging dit jaar eenmalig niet door te voeren. De motie kan rekenen op unanieme steun in de raad. Het CDA zegt te gaan voor energieneutraal ‘maar niet ten koste van de leefbaarheid.”

D66 stemt niet in
D66’er Jerry van der Meulen zegt geen moties en amendementen in te dienen. “De ervaring van vele jaren leert dat welke partijen er ook in de coalitie zitten, moties en amendementen van de oppositie weggestemd worden door die meerderheid. ”De partij zegt grote moeite te hebben met de concentratie van zonneparken rondom Zwolle. “Dat is ook de reden dat wij tegen deze locatie hebben gestemd, hoewel wij voorstander blijven van de visie voor Grootschalige Hernieuwde Energieopwekking. De hierin afgesproken 50 hectare zonneparken in het buitengebied is door alle fracties aanvaard. Alle fracties. Alleen wij hebben toen aangegeven een ander prioriteitenlijstje te hebben.” Ook roept D66 nogmaals op tot het autovrij maken van de Beltrumsestraat. De partij zegt dat er zaken in de begroting staan ‘waar wij nooit en te nimmer mee zullen instemmen’. D66 stemt dus tegen.

NLog: college loopt op laatste benen
Gerard Klein Gunnewiek van NLog zegt de indruk te hebben dat het college op haar laatste benen loopt. “Helemaal vreemd is dat natuurlijk niet want we zijn wel van mening dat de coronacrisis een zware wissel op het reilen en zeilen van onze gemeente heeft getrokken. Het sprankelende van vier jaar geleden is verdwenen en dan wordt het ook tijd voor wat nieuws.” De partij wil extra aandacht voor de geestelijke gezondheid van de jeugd in deze coronacrisis. NLog vindt de raming van 415 k voor infrastructurele investering in het gebied Dijkstraat/Koemstraat zinloos omdat de sloop van de bestaande gebouwen voorlopig niet aan de orde is. “Op het gebied van economie doen we het goed. Bedrijventerreinen floreren en de werkloosheid is laag. Toch mist de partij visie. “Concrete visie, leiderschap. Het is immers de reden van bestaan van een gemeente, maar toch missen we iets en dat is echte visie. Concrete visie. Een breed gedragen signaal van ‘waar willen we met z’n allen naartoe’.        

PvdA wil betere armoedebestrijding
De PvdA kijkt uit naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Die bieden een basis voor een nieuw, gevarieerder en progressiever college. Een nieuwe inbreng, want als we doen wat we deden, krijgen we wat we kregen”, zegt Richard Klein Tank. De partij vindt dat er, met het oog op de onvermijdelijke groei van vluchtelingen met een status, keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van zelfredzaamheid, scholing en re-integratie. “Dat moet een speerpunt zijn.” Ook wil de PvdA dat het verplicht wordt om daken op industrieterreinen te beleggen met zonnepanelen. Het instrumentenpalet aan gemeentelijke armoedebestrijding is voor de partij lang niet voldoende. Uit eigen ervaring schreef Özcan Akyol onlangs: “De vernedering die altijd met armoede gepaard gaat, wordt vaak volledig onderschat door mensen die er niet mee te maken hebben. Er wordt wel eens gezegd dat hier allemaal potjes voor zijn, maar wie geen netwerk heeft noch de taal goed spreekt, heeft daar helemaal niets aan.”

OOG: samenwerking moet lonend zijn
OOG, de grootste oppositiepartij, mist het zogenaamde SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) principe bij verschillende punten in de begroting en noemt het een lijvig boekwerk met veel knip- en plakwerk. De partij vindt dat het allemaal eenvoudiger en duidelijker moet. “De leeklezer, zeg de gewone Oost Gelrese burger, zal allereerst door de omvang en vervolgens na enkele bladzijden worden afgeschrikt”, zegt Ronald Willering. OOG vindt samenwerking altijd lonend moet zijn. “Bij alles wat wij als gemeente doen moet samenwerking lonend- en leidend zijn. Hierbij helpt het enorm, wanneer het college zou aangeven wat naast andere facetten ook de financiële meerwaarde is van samenwerking. Dit vergroot onder inwoners het draagvlak voor samenwerking. Gemeenten worden via een opschalingskorting gedwongen om samen te werken en het liefst samen te gaan. Dit vinden wij een verkeerde prikkel waartegen de Regio Achterhoek, wat de OOG fractie betreft, veel pro-actiever moet ageren. Het is te schimmig, te vaag, te afwachtend. Het risico dat we achter de muziek aanlopen en aan het kortste eind trekken is te groot!”

Uiteindelijk stemmen zowel OOG als OLW tegen de programmabegroting. De overige partijen stemmen in (behalve D66 in verband afwezigheid). De programmabegroting van de gemeente Oost Gelre is in te zien via het raadsinformatiesysteem op www.oostgelre.nl. 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden