OLW geeft coalitie onvoldoende tijdens begrotingsvergadering

OLW geeft coalitie onvoldoende tijdens begrotingsvergadering

Vier jaar CDA/VVD-coalitie zit er bijna op. In de afgelopen gemeenteraadsvergadering besloot OLW daarom de balans op te maken. Welk rapportcijfer verdient deze coalitie? En is de coalitieslogan ‘Volle kracht vooruit’ alleen bij woorden gebleven, of ook bij daden?

OLW concludeerde dat de CDA/VVD-coalitietrein, die in 2018 wilde opstomen, inmiddels een boemeltreintje is geworden, die met vertraging de tussenstations aandoet, en bij lange na niet het eindstation haalt. De CDA/VVD-coalitie heeft de afgelopen vier jaar vooral veel taken uitgesteld, vertraagd, en verliesgevend opgeleverd. Van de flinke financiële tegenvaller bij de verbouw van de nieuwe SDOA/Werkbaan Oost, tot een verwaarloosd Plan Stad Groenlo. Van de mislukte 2x2-baans N18-lobby, tot een nooit serieus genomen Oost-Westverbinding Lochem-Laarberg-Duitsland. Van de toenemende leegstand in het centrum van Groenlo, tot de inmiddels troosteloze bouwval van Café Arink Lievelde. Van een OZB-recordstijging in de afgelopen 4 jaar, tot flink interen op de gemeentelijke reserves: de uitglijders van de CDA/VVD-coalitie zijn talrijk.

Maar……waar de CDA/VVD-coalitietrein wel op volle kracht vooruitgang mee heeft geboekt, is de intensieve veehouderij. Want onder dit college is Oost Gelre uitgegroeid tot één van de intensiefste varkenshouderijgemeenten van Nederland. Een beschamend record, veroorzaakt door wethouders die gewoon stug medewerking blijven verlenen aan steeds grotere veestallen, een megamestfabriek en het facilitairen van migrantenhuisvesting voor vleesverwerker VION. Daarentegen worden bezorgde geluiden van bewoners over een varkensstaluitbreiding aan de dorpsrand van Harreveld, door de wethouders klakkeloos terzijde geschoven. Het blijft een groot raadsel waarom dit CDA/VVD-college maar door gaat met het facilitairen van de vervuilende intensieve veehouderij, terwijl er een stikstofprobleem is en landelijke beleid inzet op kringlooplandbouw.

OLW gaf de CDA/VVD-coalitie een 5 als rapportcijfer. Maar het was een dikkere onvoldoende geweest als er de afgelopen vier jaar toch ook niet een paar positieve aspecten langs kwamen, zoals de woningbouwversnelling en de juiste lokale aanpak van de coronacrisis.

Aan het eind van de raadsvergadering moesten CDA en VVD met een gezamenlijke motie een rekenfout van hun eigen college herstellen. Dat college had namelijk per abuis een te hoge OZB-factuur naar alle woningbezitters in Oost Gelre gestuurd….. Dat er notabene een motie nodig was om het eigen CDA/VVD-college tot terugbetaling aan te zetten, is veelzeggend over de huidige bestuurscultuur van CDA/VVD in Oost Gelre.


Namens de fractie van OLW,
Paul Wallerbos
Onafhankelijke Lijst Wallerbos

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden