OOGenblik na de Begrotingsraad

OOGenblik na de Begrotingsraad

Afgezien van de normale retoriek van de door partijpolitiek gekleurde betogen, leek deze begrotingsvergadering hoopvol. 

De OOG-fractie diende 7 moties in. Dat lijkt veel, maar lag voor ingewijden wel in de lijn van de verwachtingen. Daarvoor 2 simpele redenen. Ten eerste als je kijkt naar de antwoorden van het college op de technische vragen, die de OOG-fractie stelde n.a.v. de Programmabegroting. Die antwoorden waren ontwijkend en hier en daar gewoonweg Abracadabra. 

Ten tweede omdat dit college net als in de afgelopen jaren maar weinig concreets uit de vingers kreeg en krijgt als je naar de toekomst kijkt. Deze te lijvige Programmabegroting bestaat vooral uit knip- en plakwerk en vaag geformuleerde, vooruitgeschoven doelen. En daarnaast blijft het een financiële begroting met door elkaar gebruikte plussen en minnen, waarmee zo zoveel mogelijk verwarring en onduidelijkheid gesticht wordt. Als hij maar zogenaamd sluitend is. Daarvoor moet dit jaar wel gebruikgemaakt worden van onze financiële reserves. En die zakken daardoor dan ook onder het vereiste minimum. Coalitiepartijen CDA en VVD maalden daar niet om. Die wilden met een amendement de reserves zelfs nog verder aantasten. Zij wilden ALLEEN de woningeigenaren nog een cadeautje toestoppen. Ze wilden de woningeigenaren paaien door hen over 2021 €10 terug te geven, omdat er een foutje gemaakt is (!!) En voor 2022 ongeveer een tientje minder OZB laten betalen - 2022 verkiezingen nietwaar. Wethouder Bonsen, onze schatbewaarder, waarschuwde weliswaar voor de geringe financiële ruimte, maar durfde niet tegen de coalitie in te gaan.
Zes van onze 7 OOG-moties gingen over flexwoningen, energietransitie en behoud van ons Achterhoekse coulisselandschap. Allemaal gericht op de toekomst. En die toekomst ziet er krimpend en grijs uit. Dus nu woningen bouwen die 40, 50, 60 jaar blijven staan is kortzichtig Dat is niet bouwen naar behoefte maar bouwen voor leegstand.

De OOG-fractie vindt dat iedereen moet profiteren van de energietransitie. Investeren in alternatieve energie en dus een hoger rendement op spaargeld krijgen moet niet beperkt blijven tot de grote portemonnee. Ook geldt de energietransitie volgens OOG niet alleen voor burgers. Bedrijven zijn ook aan zet. 

Wat zijn de argumenten van het college voor de afwijzingen van 6 van de 7 OOG-moties? Kort samengevat; Overbodig, want ‘doen we al’, of ‘er komt volgend jaar een uitvoeringsagenda’, of ‘de omgevingsvisie’, waarin dat allemaal wordt meegenomen, of dat pakken we regionaal op. 

Onuitvoerbaar, vanwege gebrek aan handjes! Blijkbaar zijn er geen competente jongeren te vinden die ambtenaar in Oost Gelre willen worden. Op navraag naar het waarom door de fractievoorzitter van OOG komt de wethouder nu eindelijk in actie en gaat op zoek naar oorzaken.
Is er dan niets positiefs te melden? Ja wel, één OOG-motie werd -zelfs unaniem- aangenomen. De Opschalingskorting, een boete van maar liefst ruim € 200.000 van het VVD-CDA-D66-kabinet voor alle gemeenten die kleiner zijn dan 100.000 inwoners om een verdere gemeentelijke herindeling af te dwingen. Die boete moet van tafel.

Veel fiducie heeft de OOG-fractie daar niet in. In de Regio Achterhoek wordt met de Achterhoekraad en Achterhoek Board toch al op ondemocratische wijze leuk Achterhoekgemeenteraadje gespeeld. Die boete gaat er alleen af als dat ook echt gebeurt. Twee of het liefst één gemeente Achterhoek.
En voor de rest van de amendementen en moties? Nou die van de coalitiepartijen werden probleemloos vastgesteld of .... als het CDA merkte dat de wethouder toch niet wilde, ingetrokken.

U begrijpt dat met een dergelijke Programmabegroting, waarop in 2022 nu al zoveel wijzigingen zijn aangekondigd dat het de indruk van een wassen neus wekt, kon en kan de OOG-fractie onmogelijk instemmen.


Fractie OOG
José Konings
René Hoijtink
Freek Jansen
Ronald Willering

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden